14 Tháng Bảy, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

CEO, NVL, KOS, PGC, HAG, CHP, DQC, FCN, PC1, PPE, IMP, GIL, CET, D11, TMS, CMS, LM8, PVV, ILA, C69: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO): Pyn Elite Fund (Non – Ucits) đã bán 3.968.500 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 33.601.100 cp (tỷ lệ 13,06%). Giao dịch thực hiện ngày 1/12/2021.

CTCP Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (NVL): Ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT, đăng ký chuyển nhượng 107.302.623 cp trong tổng số 317.341.071 cp (tỷ lệ 21,535%) đang sở hữu – đây là giao dịch góp vốn điều lệ vào CTCP NpvaGroup. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/12/2021 đến 7/1/2022.

Cũng liên quan đến cổ phiếu NVL, CTCP Novagroup đăng ký nhận chuyển nhượng 107.302.623 cp từ ông Bùi Thành Nhơn. Trước giao dịch Novagroup sở hữu 290.038.913 cp.

CTCP Kosy (KOS): Ông Nguyễn Trung Kiên, em trai ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch HĐQT – đăng ký bán 3,5 triệu cp trong tổng số 7.966.666 cp (tỷ lệ 3,68%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/12 đến 31/12/2021.

Tổng Công ty Gas Petrolimex – CTCP (PGC): CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB (MB Capital) đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch MB Capital sở hữu 2.778.232 cp (tỷ lệ 4,6%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/12/2021 đến 7/1/2022.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG): Bà Võ Thị Mỹ Hạnh, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký mua 300.000 cp. Trước giao dịch bà Hạnh không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/12 đến 8/1/2021.

CTCP Thủy điện Miền Trung (CHP): Công ty TNHH Năng lượng REE đăng ký mua 2 triệu cp. Trước giao dịch Năng lượng REE sở hữu 33.324.802 cp (tỷ 22,68%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/12/2021 đến 6/1/2022.

CTCP Bóng đèn Điện Quang (DQC): Ông Hồ Đức Lam, anh ông Hồ Quỳnh Hưng – Chủ tịch HĐQT, đã bán 1.224.940 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 51.490 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/11 đến 9/12/2021.

CTCP Fecon (FCN): Quỹ đầu tư Hạ tầng Red One đã mua 16 triệu cp (tỷ lệ 10,16%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch quỹ này không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 26/11/2021.

CTCP Xây lắp điện 1 (PC1): Ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT, đã mua 4.679.040 cp và nhận 7.310.370 cổ phiếu cổ tức năm 2020 và mua 870.663 cổ phiếu ESOP, nâng lượng sở hữu từ 36.551.853 cp (tỷ lệ 19,12%) lên 49.411.927 cp (tỷ lệ 21,01%). Giao dịch thực hiện từ 12/11 đến 1/12/2021.

CTCP Tư vấn điện lực Dầu khí Việt Nam (PPE): Bà Nguyễn Thị Hải Minh, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 436.300 cp (tỷ lệ 21,82%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch bà Minh không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 3/12/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu PPE, ông Ứng Quang Sơn, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 169.400 cp (tỷ lệ 8,47%) và trở thành cổ đông lớn. Ông Nguyễn Tiến Thắng, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 299.300 cp (tỷ lệ 14,96%) và trở thành cổ đông lớn. Ông Nguyễn Duy Hạ, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 495.000 cp (tỷ lệ 24,75%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch các nhà đầu tư này đều không sở hữu cổ phiếu nào.

CTCP Dược phẩm Imexpharm (IMP): CTCP Đầ tư Bình Minh Kim đã mua 209.300 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 6.149.039 cp (tỷ lệ 9,22%0. Giao dịch thực hiện ngày 3/12/2021.

CTCP SXKD XNK Bình Thạnh (GIL): Bà Nguyễn Thị Minh Hiếu, kế toán trưởng, đã bán 215.400 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 11.710 cp (tỷ lệ 0,03%). Giao dịch thực hiện từ 2/11 đến 1/12/2021.

CTCP HTC Holding (CET): Bà Nguyễn Minh Thùy, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 503.330 cp (tỷ lệ 8,32%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch bà Thùy không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 2/12/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu CET, ông Võ Ngọc Hùng, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 532.000 cp (tỷ lệ 8,79%). Bà Phạm Thu Trang, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 881.895 cp (tỷ lệ 14,58%) và không còn là cổ đông lớn. Ông Vũ Hồng Quân, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 513.400 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 3.386.600 cp (tỷ lệ 5,64%). Còn bà Lê Thị Tuyết Vân, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 1 triệu cp (tỷ lệ 16,53%) và trở thành cổ đông lớn, trước giao dịch bà Vân không sở hữu cổ phiếu nào. Các giao dịch trên đều thực hiện ngày 2/12/2021.

CTCP Địa ốc 11 (D11): Ông Trần Quốc Hùng, Ủy viên HĐQT, đã bán 298.900 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 23.300 cp (tỷ lệ 0,36%). Giao dịch thực hiện từ 29/11 đến 3/12/2021.

CTCP Transimex (TMS): Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Thiên Hải đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch công ty Thiên Hải sở hữu 7.995.595 cp (tỷ lệ 8,54%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/12 đến 7/1/2021.

CTCP CMVietnam (CMS): Ông Đào Tiến Chiến, em rể bà Đinh thị Thủy – Phó tổng Giám đốc – đăng ký bán toàn bộ 662.500 cp (tỷ lệ 3,85%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/12/2021 đến 7/1/2022.

Cũng liên quan đến cổ phiếu CMS, ông Phạm Minh Phúc, Chủ tịch HĐQT, đã bán 1.639.650 cp, giảm lượng sở hữu từ 8.639.650 cp (tỷ lệ 50,23%) xuống 7 triệu cp (tỷ lệ 40,7%). Giao dịch thực hiện từ 1/12 đến 2/12/2021.

CTCP Lilama 18 (LM8): Ông Lê Quốc Ân, Chủ tịch HĐQT, đã mua 122.500 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 255.575 cp (tỷ lệ 2,722%). Giao dịch thực hiện từ 8/11 đến 6/12/2021.

CTCP Vinaconex 39 (PVV): Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Bắc Trung Bộ đã bán 1.825.700 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 2.133.300 cp (tỷ lệ 7,11%). Giao dịch thực hiện ngày 3/12/2021.

CTCP ILA (ILA): Ông Thân Xuân Nghĩa, Chủ tịch HĐQT, đã bán 515.200 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.870.400 cp (tỷ lệ 11%). Giao dịch thực hiện từ 11/10 đến 30/11/2021.

CTCP Xây dựng 1369 (C69): Bà Vũ Thị Thu Chung, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 1.296.700 cp, giảm lượng sở hữu từ 4.150.000 cp (tỷ lệ 6,92%) xuống 2.853.300 cp (tỷ lệ 4,76%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 2/12/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu C69, ông Lưu Bảo trung, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 573.200 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 3.226.800 cp (tỷ lệ 5,38%). Giao dịch thực hiện ngày 3/12/2021.