19 Tháng Bảy, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

HDG, TLH, SHI, VNE, CSC, VC2, CET, VHD: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG): Ông Đào Hữu Khanh, Thành viên HĐQT, đăng ký bán 500.000 cp trong tổng số 908.164 cp (tỷ lệ 0,59%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 3/8 đến 1/9/2021.

CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH): Ông Lê Văn Trọng, Giám đốc điều hành công ty con, đã bán toàn bộ 657.800 cp (tỷ lệ 0,64%). Giao dịch thực hiện theo phương thức thỏa thuận từ 21/7 đến 26/7/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu TLH, cùng thời gian, bà Phạm Thúy Liễu, em dâu bà Phạm Thị Hồng – Tổng Giám đốc – đã bán toàn bộ 719.175 cp (tỷ lệ 0,7%). Ông Phạm Minh Tuấn, em bà Phạm Thị Hồng, đã bán toàn bộ 1.218.797 cp (tỷ lệ 1,19%).

CTCP Quốc tế Sơn Hà (SHI): Ông Đinh Văn Mạnh, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 1.699.480 cp, nâng lượng sở hữu từ 3.100.520 cp (tỷ lệ 3,4%) lên 4,8 triệu cp (tỷ lệ 5,52%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 12/7 đến 23/7/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu SHI, bà Lê Phương Trang, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 4.229.047 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 8.800.226 cp (tỷ lệ 9,63%). Bà Đoàn Thị Tuyết, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 3.003.375 cp, nâng lượng sở hữu từ 3.217.037 cp (tỷ lệ 3,52%) lên 6.250.412 cp (tỷ lệ 6,84%). Bà Nguyễn Thị Hoa, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 6.037.692 cp, nâng lượng sở hữu từ 2.762.627 cp (tỷ lệ 3,02%) lên 8.800.319 cp (tỷ lệ 9,63%) và trở thành cổ đông lớn. Bà Nguyễn Thương Huyền, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 8.508.667 cp, nâng lượng sở hữu từ 1.343.775 cp (tỷ lệ 1,47%) lên 9.852.442 cp (tỷ lệ 10,78%) và trở thành cổ đông lớn.

Tổng CTCP xây dựng điện Việt Nam (VNE): Công ty TNHH Kiểm toán Kroize đã bán 379.600 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống còn 40 cp. Giao dịch thực hiện từ 29/6 đến 28/7/2021.

Cũng liên quan cổ phiếu VNE, cùng thời gian, CTCP Malblue đã mua 4.073.400 cp trong tổng số 10 triệu cp đăng ký mua trước đó. Trước giao dịch Malblue không sở hữu cổ phiếu nào.

CTCP Tập đoàn Cotana (CSC): Ông Trần Văn Năm, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán 100.000 cp trong tổng số 1.248.835 cp (tỷ lệ 5,47%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/8 đến 1/9/2021.

CTCP Đầu tư và xây dựng Vina2 (VC2): Ông Nguyễn Quang Lân, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 1,1 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 983.392 cp (tỷ lệ 6,56%). Giao dịch thực hiện ngày 20/7/2021.

CTCP HTC Holdings (CET): Ông Nguyễn Hoàng Sơn, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 826.870 cp (tỷ lệ 13,67%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 28/7/2021.

CTCP Đầu tư phát triển Nhà và đô thị Vinahud (VHD): Ông Trương Quanh Minh, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 1.154.100 cp. Trước giao dịch ông Minh sở hữu 560.000 cp (tỷ lệ 8%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 2/8 đến 30/8/2021.

Cũng liên quan cổ phiếu VHD, cùng thời gian, ông Lương Song Hào, Tổng Giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 1.064.000 cp (tỷ lệ 15,2%) đang sở hữu.