25 Tháng Năm, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Người dùng chú ý: Nhiều ngân hàng điều chỉnh thời gian chuyển tiền trên App dịp Tết Dương lịch 2022

Nhiều ngân hàng lớn mới đây đã thông báo về thời gian hoạt động của dịch vụ chuyển tiền, thanh toán trong những ngày cuối năm, cao điểm dịp quyết toán năm 2021. Điều này nhằm đảo bảo tối đa nhu cầu thanh toán của khách hàng tăng mạnh trong thời điểm cuối năm trên kênh ngân hàng điện tử. 

Cụ thể, Vietcombank thông báo các khung giờ Cut-off time từ ngày 24-31/12/2021. Cut-off time là thời hạn cuối cùng trong ngày để Vietcombank hạch toán Lệnh chuyển tiền đi của khách hàng. Các lệnh chuyển tiền được VCB nhận được trước giờ cut-off time sẽ được chuyển đi trong ngày. Các lệnh chuyển tiền được VCB nhận được sau giờ cut-off time, VCB sẽ chuyển đi vào ngày làm việc tiếp theo. 

Theo đó, thời gian hoạt động của dịch vụ chuyển tiền trong lãnh thổ Việt Nam, thu nộp ngân sách nhà nước và các khoản phải thu khác chuyển đến Kho bạc nhà nước VCB trong thời gian quyết toán năm 2021 như sau:

Ngày 24,27,28/12/2021, giờ Cut-off chuyển tiền trong nội bộ VCB là 18h30, chuyển tiền đến kho bạc nhà nước là 17h00, chuyển tiền điện tử liên ngân hàng ra ngoài hệ thống là 16h30 (số tiền dưới 500 triệu) và 17h30 (trên 500 triệu),…

Ngày 29,30/12/2021, giờ Cut-off chuyển tiền trong nội bộ VCB là 19h30, chuyển tiền đến kho bạc nhà nước là 18h00, chuyển tiền điện tử liên ngân hàng ra ngoài hệ thống  là 17h30 (số tiền dưới 500 triệu) và 18h30 (trên 500 triệu),…

Ngày 31/12/2021, giờ Cut-off chuyển tiền trong nội bộ VCB là 20h30, chuyển tiền đến kho bạc nhà nước là 19h00, chuyển tiền điện tử liên ngân hàng ra ngoài hệ thống  là 18h30 (số tiền dưới 500 triệu) và 19h30 (trên 500 triệu),…

Ngày 1-3/2022, ngân hàng xử lý các công việc nội bộ và đến 4/1/2022 quay trở lại hoạt động bình thường.

Các giao dịch chuyển tiền trong hệ thống VCB (trừ giao dịch chuyển tiền đến KBNN) và chuyển tiền nhanh ra ngoài hệ thống trên kênh ngân hàng điện tử thực hiện 24/7 như hiện hành.