25 Tháng Năm, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

The Asian Banker vinh danh MB ba giải thưởng lớn

Ngày 3/8/2021, Lễ trao giải The Asian Banker được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Tại buổi lễ, Ngân hàng Quân đội (MB) đã được The Asian Banker vinh danh tại ba giải thưởng lớn, bao gồm: “Ngân hàng có hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tốt nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương”, “Ngân hàng giao dịch ngoại hối tốt nhất Việt Nam” và “Ngân hàng cung ứng sản phẩm phái sinh tài chính tốt nhất Việt Nam.

Trước xu thế chuyển dịch số mạnh mẽ, MB đã sớm xác định “Nâng cao năng lực quản trị rủi ro vượt trội, thông minh” là một trong bốn chuyển dịch quan trọng trong chiến lược giai đoạn 2017-2021. Trong Quý I/2021, MB là một trong những ngân hàng đầu tiên hoàn thành kiểm toán độc lập ba trụ cột Basel II, minh bạch hoá hoạt động trên thị trường. “Đây là cơ sở để không những thúc đẩy, tăng tốc kinh doanh mà còn giúp MB ứng phó với những biến động của thị trường” – bà Hoàng Thị Thanh Thuỷ – Phó giám đốc Khối Quản trị rủi ro MB nhấn mạnh.