25 Tháng Năm, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Mảng môi giới và cho vay margin tăng mạnh, Chứng khoán FPTS (FTS) lãi hơn 174 tỷ đồng trong quý 4/2021

Công ty chứng khoán FPT (FPTS) công bố báo cáo tài chính quý 4/2021 với lợi nhuận sau thuế hơn 174 tỷ đồng, tăng trưởng 258% cùng kỳ năm trước.

Kết quả tích cực của FPTS trong quý 4/2021 chủ yếu do doanh thu từ môi giới chứng khoán tăng 121 tỷ đồng (tương ứng tăng 162%) so với cùng kỳ lên cùng kỳ lên xấp xỉ 196 tỷ đồng; bên cạnh đó doanh thu từ lãi cho vay và phải thu cũng tăng 90 tỷ (tương ứng tăng 177%) so với quý 4/2020 lên gần 141 tỷ đồng.

Diễn biến sôi động của thị trường là nguyên nhân chính giúp các hoạt động môi giới và cho vay margin khởi sắc. Tính tới cuối năm 2021, dư nợ cho vay của FPTS có giá trị hợp lý 4.996 tỷ đồng, tăng tới 2.784 tỷ đồng so với đầu năm.

Mảng tự doanh trong quý 4 của FPTS ghi nhận sự đi lùi so với năm trước, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) đạt hơn 8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn 51 tỷ đồng. Danh mục tự doanh của FPTS hiện vẫn ghi nhận cổ phiếu MSH của May Sông Hồng với giá thị trường gần 513 tỷ đồng, trong khi giá vốn chỉ 13,6 tỷ, tương ứng lãi gấp hơn 40 lần. Ngoài ra FPTS còn nắm cổ phiếu chưa niêm yết của CIC8; 70 tỷ đồng trái phiếu NHTMCP Công Thương Việt Nam và 516 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn.

Lũy kế năm 2021, FPTS đạt hơn 981 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp 4,4 lần so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch cả năm là LNTT 260 tỷ đồng, FPTS đã xuất sắc vượt 277% mục tiêu đề ra. LNST cả năm 2021 đạt 846 tỷ đồng, gấp 5 lần số thực hiện trong cùng kỳ 2020.