26 Tháng Năm, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Cao su Tân Biên (RTB): Lợi nhuận quý 3 tăng gấp 2,5 lần cùng kỳ lên mức 159 tỷ đồng, vượt 180% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2021

CTCP Cao su Tân Biên (mã chứng khoán: RTB) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu thuần 265 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu từ thành phẩm mủ cao su (chiếm tỷ trong gần 68%) tăng mạnh 44% lên xấp xỉ 180 tỷ đồng, doanh thu bán hàng hóa mủ cao su lại giảm 17% về còn hơn 84 tỷ đồng, còn lại là doanh thu từ sản phẩm, dịch vụ khác.

Trái ngược đà tăng doanh thu, chi phí giá vốn giảm 31% xuống chỉ còn 133 tỷ đồng. Khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp Công ty đạt  132 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần cùng kỳ năm ngoái.

Về hoạt động tài chính, doanh thu giảm tăng nhẹ 23% và chi phí giảm 26% so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng và chi phí QLDN cùng chung xu hướng tăng cao, song LNST vẫn tăng mạnh gấp tới 2,5 cùng kỳ, từ mức 46 tỷ lên hơn 159 tỷ đồng, trong đó lãi thuộc công ty mẹ ghi nhận gần 121 tỷ đồng

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, RTB đạt doanh thu gần 641 tỷ đồng, tăng gấp 1,7 lần so với 9 tháng đầu năm ngoái. Khấu trừ chi phí, RTB đạt LNST 296 tỷ đồng, tăng gấp gần 4 lần con số 78 tỷ đồng trong cùng kỳ năm 2020, trong đó lãi ròng công ty mẹ đạt 237 tỷ đồng.