23 Tháng Bảy, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Trường Thành Group (TTA) chốt danh sách cổ đông phát hành gần 11 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Ngày 30/7 tới đây CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành (Trường Thành Group, TTA) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 8%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 8 cổ phiếu mới.

Như vậy với 50 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Trường Thành Group sẽ phát hành 10,8 triệu cổ phiếu trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Giá trị phát hành theo mệnh giá 108 tỷ đồng, nguồn vốn phát hành lấy từ LNST chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2020.

Số cổ phiếu phát hành sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến ngày 12/08/2021.

Về kết quả kinh doanh, năm 2020 Trường Thành Group ghi nhận doanh thu thuần gần 496 tỷ đồng, tăng trưởng 84% so với năm 2019. Doanh thu tài chính giảm mạnh từ mức 5,2 tỷ đồng xuống mức hơn 163 triệu đồng do trong năm 2020 Công ty không còn ghi nhận khoản lãi 5 tỷ đồng từ chuyển nhượng công ty liên kết như trong năm 2019. Trong khi đó các khoản chi phí phát sinh trong năm đều tăng rất cao như chi phí tài chính tăng 64,5% lên 163,7 tỷ; chi phí QLDN tăng 81% lên 17,2 tỷ đồng. Tuy nhiên TTA vẫn ghi nhận lãi sau thuế hơn 129 tỷ đồng, tăng mạnh hơn 71% so với kết quả năm 2019. Tính đến ngày 31/12/2020 TTA ghi nhận gần 303 tỷ đồng LNST chưa phân phối.

Với kết quả đạt được, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của công ty đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, trong đó dự kiến phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 8%.

Quý 1/2021 TTA ghi nhận doanh thu thuần đạt 157 tỷ đồng tăng 76% so với quý 1/2020. Lợi nhuận sau thuế của TTA đạt 31 tỷ đồng cao gấp gần 2 lần so với quý 1/2020.

Năm 2021 TTA đặt mục tiêu doanh thu đạt 680 tỷ đồng và 150 tỷ đồng LNST, theo đó kết thúc quý 1/2021 công ty đã hoàn thành được 23% mục tiêu về doanh thu và gần 21% mục tiêu về lợi nhuận.

Trường Thành Group đã đưa 135 triệu cổ phiếu TTA lên niêm yết trên HoSE tương ứng với số vốn điều lệ 1.350 tỷ đồng của công ty vào ngày 18/09/2020 với giá đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên tăng trần tại mức 21.600 đồng/cp. Hiện cổ phiếu TTA đang giao dịch quanh vùng đáy kể từ khi lên sàn và chưa có dấu hiệu phục hồi, đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/7 tại mức 14.000 đồng/cp.