26 Tháng Năm, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Thủy điện sông Ba Hạ (SBH) chi gần 250 tỷ đồng trả cổ tức

Ngày 11/8 tới đây CTCP Thủy điện sông Ba Hạ (mã chứng khoán SBH) sẽ chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 2.000 đồng. Thời gian thanh toán vào 31/8/2021.

Như vậy với hơn 124,22 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Thủy điện sông Ba Hạ chi khoảng gần 250 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Đây cũng chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch chia cổ tức năm 2020 của Thủy điện sông Ba Hạ. Trước đó công ty công bố kết quả kinh doanh năm 2020 với doanh thu đạt 805 tỷ đồng, tăng 15,9% so với năm trước đó và vượt 19% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 421 tỷ đồng, vượt trên 54% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 395 tỷ đồng, tăng 18,3% so với năm trước đó.

Với kết quả đạt được, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của công ty đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, trong đó dành gần 805 tỷ đồng chia cổ tức tổng tỷ lệ 64,8%.