13 Tháng Tư, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

[Chart] Bức tranh thị trường bảo hiểm Việt Nam 6 tháng đầu năm

Trong bản tin mới công bố, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm ( Bộ Tài chính ) cập nhật những số liệu khá toàn diện, cụ thể về bức tranh thị trường bảo hiểm Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2020.

Trước đó, Tổng cục Thống kê, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) cũng đã lần lượt có những báo cáo, thống kê sơ bộ về diễn biến của thị trường bảo hiểm trong giai đoạn chịu ảnh hưởng sâu sắc từ dịch Covid-19 .

Theo cập nhật từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 83.084 tỷ đồng,tăng 15,02% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 27.131 tỷ đồng, tăng 7,61% so với cùng kỳ. Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 55.953 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2019.