15 Tháng Tư, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Công viên nước Đầm Sen (DSN) sắp tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15%

Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen (mã DSN) vừa thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2021.

Cụ thể, công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, tương đương mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 29/12 và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 26/1/2022.

Với hơn 12 triệu cổ phiếu đang niêm yết, đơn vị này dự kiến phải chi hơn 18 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

Được biết, DSN là một trong những doanh nghiệp niêm yết trả cổ tức bằng tiền đều đặn các năm qua. Đầu năm nay, công ty cũng thực hiện trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 25%, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 2.500 đồng.

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính quý 3/2021, gần như không có doanh thu khi chỉ kiếm được 420 triệu đồng trong suốt 3 tháng. Không có doanh thu, nhưng Đầm Sen vẫn phải chi trả đầy đủ các loại chi phí cố định như bảo dưỡng, bảo trì, chi phí thuê đất, bảo hiểm xã hội và lương của người lao động, dẫn đến DSN lỗ gộp 4,12 tỷ đồng trong quý 3.

Mặc dù vậy, Đầm Sen vẫn báo lãi trước thuế 14,7 tỷ đồng và lãi sau thuế 12,6 tỷ đồng. Nguyên nhân là do công ty có khoản lãi hơn 18 tỷ đồng từ bán cổ phiếu của Ngân hàng Việt Á.