15 Tháng Tư, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Bất chấp đại dịch, lợi nhuận 6 tháng PJICO vượt kế hoạch cả năm 2021

Lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động, bảo hiểm PJICO ghi nhận tổng mức lợi nhuận kế toán trước thuế 06 tháng trên 202 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ 2020 và hoàn thành vượt kế hoạch cả năm 2021. Đây là năm PJICO có mức tăng trưởng lợi nhuận cao nhất trong hơn 26 năm hoạt động.

Tính đến hết 30/06/2021, vốn chủ sở hữu của PJICO gia tăng thêm 7,5% so với đầu năm đạt mức 1.588 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt mức 6.516 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 7% so với đầu năm 2021.

 Lợi nhuận cơ bản trên cổ phiếu (EPS) tại 30/06/2021 của mã cổ phiếu PGI đạt khoảng 1.800 đồng/cp tăng 49% so với thời điểm cùng kỳ 2020. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu bình quân tại thời điểm này đạt 10,3% tăng 3% so với  thời điểm 30/06/2020 và cao hàng đầu trong thị trường bảo hiểm phi nhân thọ.