14 Tháng Bảy, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Tiêu điểm xử phạt tuần qua: Thêm nhiều doanh nghiệp và cá nhân bị UBCKNN phạt

Tuần qua UBCKNN đã công bố nhiều quyết định phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với nhiều doanh nghiệp và cá nhân. Cụ thể:

Giao dịch không đúng thời hạn đăng ký, Vinamin Power bị phạt

Ngày 23/9/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính đối với Tổng Công ty Điện lực – TKV (Vinamin Power – mã chứng khoán DTK) số tiền 25 triệu đồng.

Nguyên nhân do  Vinamin Power đã giao dịch không đúng thời gian đăng ký. Cụ thể, Tổng Công ty Điện lực – TKV, tổ chức liên quan đến ông Bùi Minh Tân, Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Cẩm Phả-TKV (mã chứng khoán NCP) đăng ký mua cổ phiếu NCP từ ngày 06/5/2020 đến ngày 04/6/2020. Ngày 05/6/2020 Công ty mua 36.300 cổ phiếu, vượt quá thời gian đăng ký giao dịch theo công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công bố thông tin không đúng thời hạn, Công ty X20 bị phạt

Ngày 28/9/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần X20 (mã chứng khoán X20) số tiền 70 triệu đồng.

Nguyên nhân do CTCP X20 đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật. Cụ thể, CTCP X20 công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tài liệu như Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020 đã soát xét.

Giao dịch cổ phiếu TPB, người có liên quan Kế toán trưởng Tiên Phong Bank bị phạt

Ngày 24/09/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra quyết định phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Lê Sỹ Hối, người có liên quan tới bà Lê Cẩm Tú – Kế toán trưởng Ngân hàng TMCP Tiên Phong (mã chứng khoán TPB) số tiền 10 triệu đồng.

Nguyên nhân do ông Lê Sỹ Hối đã không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, ngày 12/04/2021, ông Lê Sỹ Hối đã bán 20.000 cổ phiếu TPB nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Giao dịch cổ phiếu ABB, Thư ký An Bình Bank bị phạt

Ngày 23/9/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính đối với bà Đỗ Anh Thư, Thư ký Ngân hàng TMCP An Bình (mã chứng khoán ABB) số tiền 10 triệu đồng.

Nguyên nhân, do bà Anh Thư đã không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, bà Đỗ Anh Thư đã bán 27.700 cổ phiếu ABB vào ngày 09/3/2021 nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Các quyết định trên đều có hiệu lực kể từ ngày ký.