19 Tháng Bảy, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Gia Lâm thu hồi gần 900 ha đất cho 105 dự án năm 2021

Theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Gia Lâm vừa được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt, trong số 105 dự án có 81 dự án thuộc Nghị quyết số 21/NQ-HĐND thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố.

Cụ thể, có 65 dự án từ năm 2020 chuyển tiếp sang năm 2021 (với tổng diện tích 485,18ha); 16 dự án đăng ký mới (với tổng diện tích 106,3ha).

Bên cạnh đó còn có 24 dự án nằm ngoài Nghị quyết số 21 gồm có 17 dự án từ năm 2020 chuyển tiếp sang năm 2021 (tổng diện tích 292,32 ha); 7 dự án đăng kí mới (diện tích 9,22ha).

Trong tổng số 893 ha đất để triển khai các dự án đầu tư xây dựng, theo kế hoạch, huyện Gia Lâm sẽ thu hồi đất hơn 588 ha, còn lại hơn 96 ha sẽ là đất trồng lúa.

Theo danh mục, có một số dự án đáng chú ý nằm trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 chuyển tiếp sang năm 2021 sẽ thu hồi đất để triển khai như: xây dựng tuyến đường đê Hữu Đuống đoạn từ Dốc Lời- Đặng Xá đến xã Lệ Chi thu hồi 44,5 ha; Thu hồi 13,8 ha giải phóng mặt bằng để xây dựng khu đấu giá thực hiện khu đô thị mới, chỉnh trang đô thị tại xã Đình Xuyên; cụm công nghiệp Phú Thị với diện tích 32,57 ha;

Xây dựng đường đê tả Đuống đoạn từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng với diện tích thu hồi 21,11 ha; xây dựng tuyến đường theo quy hoạch đường Yên Viên- Đình Xuyên- Phù Đổng đến hết địa bàn huyện Gia Lâm với diện tích thu hồi 11,27 ha…

Năm 2021, huyện Gia Lâm sẽ bổ sung thêm 23 dự án mới trong đó đáng chú ý có dự án đất ở, đối ứng dự án đường Hà Nội- Hưng Yên (xã Đa Tốn) thu hồi 63 ha; Giải phóng mặt bằng xây dựng hạ tầng kĩ thuật Khu công nghiệp vừa và nhỏ Lâm Giang, xã Kiêu Kỵ thu hồi 23,67 ha.

Quyết định của UBND Thành phố nhấn mạnh, trong năm thực hiện, UBND huyện Gia Lâm có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Trường hợp cần điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Gia Lâm đã được Thành phố phê duyệt thì báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, trình UBND Thành phố trước ngày 31/5/2021.

UBND Thành phố giao huyện Gia Lâm tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; thực hiện thu hồi đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Cùng với đó tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất. Đặc biệt cần phải tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

Thành phố cũng yêu cầu huyện Gia Lâm tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được phê duyệt; cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất… và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trước ngày 15/9/2021.