19 Tháng Bảy, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Bia Sài Gòn – Miền Tây (WSB): Quý 2 lãi 30 tỷ đồng tăng 15% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây (UpCOM: WSB) đã công bố BCTC quý 2/2021 và luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng so với cùng kỳ.

Cụ thể, riêng quý 2 doanh thu thuần đạt gần 229 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ, sau khi trừ giá vốn lãi gộp đạt 37 tỷ đồng, tăng 15,6% so với quý 2/2020.

Sau khi trừ các khoản chi phí WSB thu về lãi ròng hơn 30 tỷ đồng, tăng 15,4% so với cùng kỳ,tương đương EPS đạt 1.879 đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần đạt 431,4 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ, LNST đạt hơn 58 tỷ đồng tăng 9% tương đương EPS đạt 3.607 đồng.

Năm 2021 WSB đặt mục tiêu doanh thu đạt 994,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đặt kế hoạch hơn 134,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 118,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và 3% so với kết quả đạt được năm 2020.

Như vậy kết thúc nửa đầu năm 2021, WSB đã hoàn thành được 43% mục tiêu về doanh thu và 49% mục tiêu về lợi nhuận.

Tính đến cuối quý 2/2021, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của WSB là 320 tỷ đồng, ngoài ra Công ty còn hơn 219 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Trên thị trường, đóng cửa phiên 14/7, cổ phiếu WSB giảm 2% xuống mức 48.200 đồng/CP, khối lượng khớp lệnh đạt 2.221 đơn vị.