19 Tháng Bảy, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 20/12 đến 24/12/2021

Tuần mới từ 20/12 đến 24/12/2021 có 18 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Trong số đó có rất nhiều cái tên đang được các nhà đầu tư quan tâm.

Ngày 20/12/2021: TPB, VLC, OPC

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB) phát hành hơn 410 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 35%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 35 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 4.100 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận để lại chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021, theo BCTC năm 2020 đã kiểm toán.

Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam – CTCP (VLC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 30/12/2021.

CTCP Dược phẩm OPC (OPC) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 28/12/2021.

Ngày 21/12/2021: HDG, VHC, SDN, S4A

Ngày 21/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán HDG) chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 32,7 triệu cổ phiếu trả cổ tức đợt 2/2020 tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 327 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 Hà Đô đạt 4.999 tỷ đồng doanh thu, tăng 16% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.254 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 979 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2021 Hà Đô còn 1.300 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 51 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 161 tỷ đồng vốn khác thuộc chủ sở hữu.

Ngày 21/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (mã chứng khoán VHC) chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 31/12/2021. Như vậy với gần 182 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Vĩnh Hoàn sẽ chi khoảng 364 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần Công ty đạt 6.361 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Khấu trừ chi phí, VHC lãi 646,5 tỷ đồng, tăng hơn 17%.

CTCP Sơn Đồng Nai (SDN) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 7/1/2022.

CTCP Thủy điện Sê San 4 (S4A) chi trả cổ tức đợt 2/2020 băng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 12/1/2022.

Ngày 22/12/2021: HHS, VCB

Ngày 22/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy (mã chứng khoán HHS) chốt danh sách cổ đông phát hành gần 47 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tổng tỷ lệ phát hành 17%, trong đó trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 12% và phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 5%.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 doanh thu của Hoàng Huy tăng 2,6% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế tăng 46,6% lên trên 286 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2020 Hoàng Huy còn 758 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn gần 20 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 139 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Ngày 22/12 cũng là ngày giao dịch không hưởng quyền để Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 5/1/2022. Như vậy với hơn 3,7 tỷ cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, VietcomBank sẽ chi khoảng 4.450 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Bên cạnh đó VietcomBank cũng chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 1.000:276. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 10.000 tỷ đồng.

Ngày 23/12/2021: BID, ACL, PHN, VSM, HAN, CMD

Ngày 23/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam (BID) chi hơn 804 tỷ đồng trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2%. Thời gian thanh toán 24/1/2022. Đồng thời BIDV cũng chốt danh sách cổ đông phát hành 1.036.522 cổ phiếu rrar cổ tức từ nguồn lợi nhuận cìn lại lũy kế đến năm 2019 và lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ và chia cổ tức bằng tiền năm 2020. Tỷ lệ phát hành 100:25,77119312.

Ngày 23/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán DGC) chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức nămm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 7/1/2022.

Kết quả kinh doanh, tính chung 9 tháng đầu năm 2021 Hóa chất Đức Giang đạt gần 6.100 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế đạt 1.113 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 58% so với cùng kỳ năm 2020 và vượt 59% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (ACL) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 5/1/2022.

CTCP Pin Hà Nội (PHN) chi trả tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 17%. Thời gian thanh toán 10/1/2021.

CTCP Container Miền Trung (VSM) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 10/1/2022.

Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP (HAN) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 4,5%. Thời gian thanh toán 7/1/2021.

CTCP Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Thành phố Hồ Chí Minh (CMD) chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 12/1/2021.

Ngày 24/12/2021: NVL, KPF, NBT

Ngày 24/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCPT Tập đoàn địa ốc Nô Va (mã chứng khoán NVL) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành gần 457 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020. Tỷ lệ phát hành 31%. Giá trị phát hành theo mệnh giá là 4.570 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành sẽ trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế trên báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất và công ty mẹ tại quý 4/2020. Sau khi hoàn tất đợt phát hành trên, tổng vốn của NVL sẽ tăng lên hơn 19.304 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư tài chính Hoàng Minh (KPF) phát hành gần 2,9 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 20:1. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 29 tỷ đồng.

CTCP Cấp thoát nước Bến Tre (NBT): Ngày 27/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 17/1/2022.