19 Tháng Bảy, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

PAN, ITA, VNS, TPB, HAG, CII, PC1, PGC, KPF, PGT, ITD, AGM, NAF, DBT, TMS, L40, MAC: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP Tập đoàn PAN (PAN): Tael Two Partners Ltd đã bán 15 triệu cp, giảm lượng sở hữu từ 24.327.688 cp (tỷ lệ 11,65%) xuống 9.327.688 cp (tỷ lệ 4,47%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 4/11/2021.

CTCP Đầu tư và công nghiệp Tân Tạo (ITA): CTCP Đại học Tân Tạo đăng ký mua 20 triệu cp. Trước giao dịch Đại học Tân Tạo sở hữu 114.315.449 cp (tỷ lệ 12,18%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 11/11 đến 3/12/2021.

CTCP Ánh Dương Việt Nam (VNS): Bà Ngô Thị Thúy Vân, vợ ông Đặng Phước Thành – Chủ tịch HĐQT – đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch bà Vân sở hữu 7.167.250 cp (tỷ lệ 10,56%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 11/11 đến 10/12/2021.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB): SBI Ven Holdings Pte.Ltd đã mua 4,2 triệu cp trong tổng số 6 triệu cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 52.694.838 cp (tỷ lệ 4,5%). Giao dịch thực hiện từ 5/10 đến 3/11/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu TPB, Công ty TNHH SB đã mua 7,85 triệu cp trong tổng số 8,2 triệu cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 47.833.746 cp (tỷ lệ 4,08%). Giao dịch thực hiện từ 5/10 đến 3/11/2021. Công ty TNHH JB đã mua 7,85 triệu cp trong tổng số 8,2 triệu cp đăng ký mua trước đó. Trước giao dịch Công ty JB không sở hữu cổ phiếu nào.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG): Ông Nguyễn Văn Minh, Thành viên HĐQT, đăng ký bán 550.200 cp trong tổng số 2.594.357 cp (tỷ lệ 0,28%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 11/11 đến 10/12/2021.

CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII): VIAC (No.1) Limited Partnership đăng ký bán 2,5 triệu cp trong tổng số 25.194.821 cp (tỷ lệ 9%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/10 đến 14/11/2021.

CTCP Xây lắp điện 1 (PC1): Ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 4.679.040 cp. Trước giao dịch ông Tuấn sở hữu 36.551.853 cp (tỷ lệ 19,12%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 12/11 đến 10/12/2021.

Trong khi đó, cùng thời gian, ông Nguyễn Nhật Tân, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 4.679.040 cp (tỷ lệ 2,45%) đang sở hữu.

Tổng Công ty Gas Petrolimex (PGC): CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB (MB Capital) đã bán 512.300 cp trong tổng số 1,2 triệu cp đăng ký bán trước đó, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 2.798.232 cp (tỷ lệ 4,64%). Giao dịch thực hiện từ 8/10 đến 5/11/2021.

Tiếp đó MB Capital đăng ký bán 800.000 cp trong tổng số đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 12/11 đến 10/12/2021.

CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (KPF): Bà Lê Thị Mộng Đào, Thành viên HĐQT, đăng ký mua 2,8 triệu cp. Trước giao dịch bà Đào không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/11 đến 9/12/2021.

CTCP PGT Holdings (PGT): Shimabukuro Yoshihiko, Ủy viên HĐQT, đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch Yoshihiko sở hữu 825.600 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/11 đến 3/12/2021.

CTCP Công nghệ Tiên Phong (ITD): Ông Phạm Đức Long, Giám đốc điều hành, đã bán 120.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 10.612 cp. Giao dịch thực hiện từ 28/10 đến 26/11/2021.

CTCP XNK An Giang (AGM): Ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch HĐQT, đã bán toàn bộ 1.489.950 cp (tỷ lệ 8,16%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 5/11/2021.

Trong khi đó, cùng thời gian, CTCP Louis Holdings đã mua 1.485.950 cp (tỷ lệ 8,16%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch Louis Holdings không sở hữu cổ phiếu nào.

CTCP Nafood (NAF): Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT, đã mua 447.900 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 23.527.223 cp (tỷ lệ 37,39%). Giao dịch thực hiện ngày 2/11/2021. Đây là giao dịch mua cổ phiếu ESOP.

CTCP Dược phẩm Bến Tre (DBT): Ông Nguyễn Khắc Hanh, Phó Tổng Giám đốc, đã mua 700.000 cp trong tổng số 2,5 triệu cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.026.250 cp (tỷ lệ 7,2%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 6/10 đến 5/11/2021.

CTCP Transimex (TMS): Bà Hoàng Thị Mỹ Quyên, vợ ông Bùi Minh Tuấn – Thành viên HĐQT – đăng ký mua 300.000 cp. Trước giao dịch bà Quyên sở hữu 169.157 cp (tỷ lệ 0,18%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 11/11 đến 10/12/2021.

CTCP Đầu tư và xây dựng 40 (L40): Ông Bùi Duy Tiên, Tổng Giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 202.000 cp (tỷ lệ 5,65%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/11 đến 8/12/2021.

CTCP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải (MAC): Công đoàn công ty đã bán 226.750 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 140.838 cp (tỷ lệ 0,93%). Giao dịch thực hiện từ 4/10 đến 29/10/2021.