15 Tháng Tư, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Tập đoàn Hóa chất (Vinachem) ước lãi 11 tháng đạt 1.327 tỷ đồng, có doanh nghiệp thành viên đã vượt 7 lần kế hoạch

Cập nhật từ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), trong 11 tháng đầu năm 2021, tình hình sản xuất kinh doanh của Vinachem có yếu tố thuận lợi từ sự hồi phục mạnh mẽ của ngành công nghiệp và nông nghiệp tại nhiều nước trên thế giới cũng như trong nước tạo điều kiện thúc đẩy tiêu thụ phân bón, cao su, hóa chất công nghiệp… Những giải pháp thích ứng với đại dịch tuy làm tăng chi phí sản xuất song việc đảm bảo hoạt động đã giúp kết quả kinh doanh từ đầu năm đến nay tăng trưởng dương so với cùng kỳ.

Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế tháng 11 ước đạt 5.159 tỷ đồng, tăng 52,9% so với cùng kỳ; lũy kế 11 tháng ước đạt 45.551 tỷ đồng, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Doanh thu tháng 11 ước đạt 5.437 tỷ đồng, tăng 34% so cùng kỳ; lũy kế 11 tháng đầu năm 2021 ước đạt 48.644 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2020. Kết quả, lợi nhuận tổng hợp của Vinachem trong tháng 11 ước đạt xấp xỉ 570 tỷ đồng; qua đó đưa lũy kế 11 tháng đầu năm 2021 ước lãi gần 1.327 tỷ đồng.

Trong đó, lợi nhuận của các đơn vị thuộc Đề án 1468 (CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, CTCP DAP số 2; CT TNHH MTV Đạm Ninh Bình) trong tháng 11 ước đạt 366 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng vẫn lỗ 503 tỷ đồng nhưng đã giảm lỗ hơn 2.958 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020. Còn lại các đơn vị khác đã lãi 11 tháng đầu năm 2021 đạt 1.830 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2020 đồng thời tăng 16,5% so với kế hoạch đã đề ra.

Đáng chú ý, một số đơn vị có lãi tăng cao so với kế hoạch như CTCP Phân bón Miền Nam (mã chứng khoán SFG) đạt 769% kế hoạch, CTCP Hóa chất Việt Trì (mã chứng khoán: HVT) đạt 154,5%, Phân bón Bình Điền (mã chứng khoán: BFC) đạt 153,6%. Ngoài ra, CTCP Supe Phốt phát & Hóa chất Lâm Thao (mã chứng khoán: LAS) và Công ty CP DAP – Vinachem (mã chứng khoán: DDV) đều sản xuất kinh doanh có lãi với lợi nhuận lần lượt đạt 227,8% và 277,3% so với kế hoạch năm 2021 đã đề ra.

Trong 11 tháng đầu năm 2021, Vinachem đã sản xuất và cung ứng cho thị trường trên 3, triệu tấn phân bón các loại; 3 triệu chiếc lốp ô tô; hơn 3,4 triệu chiếc săm lốp xe máy; 250 nghìn tấn chất giặt rửa và nhiều sản phẩm hoá chất phục vụ cho nhu cầu sản xuất và đời sống xã hội.

Được biết, Vinachem đã xây dựng kế hoạch năm 2021 với tổng doanh thu 44.081 tỷ đồng trong đó các đơn vị thuộc đề án 1468 đóng góp 7.767 tỷ đồng và các đơn vị còn lại đóng góp 36.314 tỷ đồng. Lợi nhuận các đơn vị không thuộc đề án 1468 mục tiêu đạt 1.568 tỷ đồng còn giảm lỗ các doanh nghiệp thuộc đề án 1468 còn 2.786 tỷ đồng.

Như vậy, sau 11 tháng, doanh thu ước vượt 10% kế hoạch và lợi nhuận hoàn thành 85% kế hoạch cả năm 2021