14 Tháng Tư, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Đặt mục tiêu lợi nhuận 2022 tăng đột biến lên 4.500 tỷ đồng, Kinh Bắc (KBC) đang có những dự án gì?

Sáng 10/2, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (Mã: KBC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022. KBC đặt mục tiêu đạt 9.800 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và 4.500 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt gấp 2,3 lần và gấp 4,7 lần so với kết quả năm 2021.