23 Tháng Sáu, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Ngân hàng Nhà nước sẽ có chính sách tín dụng với từng TCTD dựa trên kết quả hạ lãi suất

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), dịch COVID-19 đã và đang diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh và mọi mặt của đời sống kinh tế-xã hội. Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo việc hỗ trợ nền kinh tế, doanh nghiệp và người dân khắc phục khó khăn do dịch gây ra.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, NHNN đã có chương trình hành động của ngành ngân hàng 6 tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022.

Để thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, trong Văn bản 5901/NHNN về việc yêu cầu hệ thống tổ chức tín dụng thực hiện giảm lãi suất và miễn phí dịch vụ ngân hàng để hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng dịch COVID-19 mới ban hành, Thống đốc NHNN yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc ngân hàng thực hiện 3 nội dung.

Thứ nhất, ngành ngân hàng cần hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, nền kinh tế vượt qua khó khăn thông qua giải pháp hữu hiệu, thiết thực như giảm lãi suất, phí… theo đúng chủ trương của Đảng, Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc NHNN.

Thứ hai, các tổ chức tín dụng (TCTD) thực hiện cam kết đồng thuận giảm lãi suất cho vay theo kế hoạch đã đăng ký với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tại Công văn 248/NHNN-PLVN ngày 16/7/2021 để giữ uy tín của mỗi ngân hàng cũng như toàn ngành nói chung trước người dân, doanh nghiệp và xã hội.

Việc triển khai các chương trình giảm lãi suất, giảm phí dịch vụ cần đảm bảo thực chất, hiệu quả, có kết quả cụ thể, đồng thời, chủ động truyền thông trên báo chí về chính sách của mình, thông tin cho khách hàng cụ thể về chính sách giảm lãi suất, giảm phí dịch vụ để khách hàng biết và tiếp cận được chính sách hỗ trợ này.

Thứ ba, định kỳ hằng tháng (ngày cuối tháng), các ngân hàng phải báo cáo chi tiết kết quả triển khai với NHNN.

Thống đốc NHNH cho biết sẽ công bố công khai kết quả thực hiện cam kết giảm lãi suất, giảm phí của từng ngân hàng trên các phương tiện thông tin đại chúng định kỳ hằng tháng.

Bên cạnh đó, NHNN sẽ tăng cường giám sát việc thực hiện cam kết của toàn hệ thống ngân hàng thương mại và từng chi nhánh ngân hàng thương mại tại các tỉnh, thành phố. Trên cơ sở kết quả giám sát việc thực hiện giảm lãi suất và phí này, NHNN sẽ xem xét và có chính sách khuyến khích hoặc hạn chế một số nội dung trong hoạt động tín dụng của ngân hàng trong năm 2022.

Trước đó, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú cho biết đã có 16 TCTD thống nhất cam kết các giải pháp hỗ trợ nền kinh tế từ nay đến cuối năm với số tiền ước tính 20.500 tỷ đồng.

Riêng 4 NHTM Nhà nước lớn là Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV, ngoài gói hỗ trợ chung còn cam kết hỗ trợ giảm lãi suất cho các DN, người dân ở các địa phương gặp khó khăn nhất do dịch bệnh và thực hiện Chỉ thị 16 khoảng 1.000 tỷ đồng. Các ngân hàng này cũng đã thực hiện miễn 100% các loại phí dịch vụ ngân hàng cho các địa phương bị ảnh hưởng nặng như TPHCM, Bình Dương…