23 Tháng Sáu, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

[Webinar] Cloud Server & các ứng dụng hỗ trợ điện toán đám mây cho doanh nghiệp để bứt phá tốc độ phát triển kinh doanh 2022

Dự báo của Gartner cũng cho thấy tổng chi tiêu cho các dịch vụ Public Cloud (các dịch vụ do nhà cung cấp đám mây cung cấp) tăng 21,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt khoảng 482 tỷ đô vào năm 2022. Các lĩnh vực tăng trưởng nhanh nhất là dịch vụ hạ tầng (IaaS, tăng 32,9% lên 122 tỷ đô) – có thể kể đến dịch vụ phổ biến như máy chủ ảo Cloud Server, Desktop as a service dịch vụ (DaaS, tăng 30,4% đạt 2,7 tỷ đô) và các dịch vụ hạ tầng ứng dụng (PaaS, tăng 25,8% đến 101 tỷ đô).

Có thể khẳng định cloud đang phát triển không ngừng và phát triển trên nhiều mặt. Vậy thị trường thực tế đang phát triển ra sao, và chúng ta cần làm gì để ứng dụng nhanh và hiệu quả điện toán đám mây vào doanh nghiệp. Trước tiên, hãy tham khảo kết quả nghiên cứu của các nhà phân tích để làm rõ bức tranh chuyển số dựa trên nền tảng đám mây. Có bốn giai đoạn áp dụng đám mây “ngày càng mạnh mẽ hơn” được xác định:

– Sử dụng dịch vụ cơ sở hạ tầng dưới dạng dịch vụ – infrastructure as a service – IaaS, chỉ trả tiền cho các dịch vụ thực sự được sử dụng;

– Tích hợp các hình thức thanh toán dịch vụ đám mây linh hoạt (có thể hỗ trợ cả thẻ tín dụng);

– Phong trào doanh nghiệp hiện đại sử dụng đám mây làm mô hình mặc định cho ứng dụng, máy tính và hạ tầng mạng;

– Tương lai trở thành hạ tầng công nghệ mặc định khi doanh nghiệp chuyển đổi kinh doanh.