23 Tháng Bảy, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

DIC Group (DIG) hợp tác với Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia vào lĩnh vực giáo dục

Việc hợp tác sẽ tạo tiền đề để VNU tư vấn phát triển hệ thống trường học tại các dự án do DIG này làm chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn khẳng định: “Việc hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn DIC và VNU đóng vai trò quan trọng để khai thác và phát huy thế mạnh của mỗi bên trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển của VNU và Tập đoàn DIC nói riêng, sự nghiệp giáo dục phát triển bền vững của đất nước Việt Nam nói chung”.

Theo thoả thuận hợp tác được ký kết, hai bên sẽ hợp tác trong 3 lĩnh vực: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; Nghiên cứu khoa học, tư vấn và chuyển giao công nghệ; Phát triển hệ sinh thái đô thị và đảm bảo an sinh xã hội.

Vì lĩnh vực giáo dục là chiến lược được Tập đoàn DIC ưu tiên chú trọng đầu tư trong giai đoạn tới. Do đó, VNU sẽ tư vấn phát triển hệ thống trường học (Liên cấp hoặc không liên cấp; Quốc tế hoặc Giáo dục phổ thông) tại các dự án khu đô thị do Tập đoàn DIC làm chủ đầu tư.

Đồng thời, VNU tư vấn và cung cấp, đào tạo nguồn nhân lực cho hệ thống các trường, các cơ sở giáo dục của Tập đoàn DIC đầu tư trên địa bàn cả nước.

Xuất phát từ thế mạnh trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực của VNU và nhu cầu nguồn lực chất lượng cao của Tập đoàn DIC, hai bên sẽ tiếp tục bàn bạc để hợp tác sâu hơn về các vấn đề: Tái cấu trúc; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để phù hợp với tái cấu trúc; Chuyển đổi số; Nâng cao ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn, tiếp cận với các tiến bộ khoa học kỹ thuật trên Thế giới trong thời gian tới.

Trong năm 2021, DIG ghi nhận doanh thu đạt 2.569 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 953 tỷ đồng, lần lượt tăng 3,2% và 48,6% so với năm 2020. Công ty đặt kế hoạch năm 2022 doanh thu và thu nhập khác là 4.612 tỷ đồng, tăng 62% và lợi nhuận trước thuế là 1.910 tỷ đồng, tăng 59% so với năm 2021.