19 Tháng Bảy, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

VietinBank bổ nhiệm loạt giám đốc chi nhánh

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa bổ nhiệm nhiều lãnh đạo tại một số chi nhánh lớn trong hệ thống. 

Cụ thể, VietinBank đã bổ nhiệm 8 Giám đốc và 1 Phó Giám đốc chi nhánh tại khu vực TP HCM, Lạng Sơn, Bắc Giang và Phú Quốc.

Theo đó, ông Đồng Xuân Hùng, Giám đốc Chi nhánh TP HCM được bổ nhiệm vị trí Giám đốc Chi nhánh kiêm Bí thư Đảng ủy tại Chi nhánh 4 TP HCM nhiệm kỳ 2020 đến 2025.

Ông Vũ Anh Đức, Giám đốc Chi nhánh 11 TP HCM giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh kiêm giữ Bí thư Đảng ủy Chi nhánh TP HCM nhiệm kỳ 2020 đến 2025.

Tại khu vực TP HCM, hai giám đốc khác cũng được luân chuyển giữa các chi nhánh nội thành là ông Nguyễn Mạnh Hải, Giám đốc Chi nhánh 12 TP HCM được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh 11 TP HCM và bà Phạm Thị Ngọc Lan, Giám đốc Chi nhánh 3 TP HCM được bổ nhiệm làm Giám đốc Chi nhánh 12 TP HCM.

Ông Nguyễn Kim Hùng, Giám đốc Chi nhánh Quảng Trị cũng nhận được quyết định luận chuyển sang vị trí Giám đốc Chi nhánh kiêm Bí thư Đảng ủy Chi nhánh 3 TP HCM nhiệm kì 2020 đến 2025.

Ông Hà Xuân Trường, Giám đốc Chi nhánh Bắc Giang được bổ nhiệm sang vị trí Giám đốc Chi nhánh Lạng Sơn. Tại Bắc Giang, ông Thân Văn Hùng, Phó Giám đốc Chi nhánh Bắc Giang được bổ nhiệm vị trí Giám đốc thay ông Trường.

Ông Nguyễn Các Khánh, Giám đốc Chi nhánh Phú Quốc được bổ nhiệm vị trí Phó Giám đốc Chi nhánh Nam Sài Gòn. Ông Phạm Xuân Thanh, Phó Giám đốc Chi nhánh Lạng Sơn được điều động sang giữ vị trí Giám đốc Chi nhánh Phú Quốc thay ông Khánh.