19 Tháng Bảy, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Một doanh nghiệp cảng biển báo lỗ 35 tỷ đồng trong quý 4 do kinh doanh chứng khoán

Công ty cổ phần MHC (mã CK: MHC) đã công bố Báo cáo tài chính quý 4/2021 và luỹ kế cả năm 2021.

Theo đó, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt hơn 9 tỷ đồng, tăng 120% so với cùng kỳ. Sau khi trừ giá vốn, lãi gộp còn 1,65 tỷ đồng – tăng mạnh so với con số 45 triệu đồng cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ MHC thu về 83 tỷ đồng doanh thu tài chính – cao gấp 9 lần doanh thu từ hoạt động chính và tăng 77% so với cùng kỳ 2020. Tuy nhiên, chi phí tài chính cũng tăng mạnh từ 34 tỷ đồng lên gần 123 tỷ đồng. Chi phí QLDN cũng tăng thêm 49%. Lợi nhuận khác cũng giảm mạnh từ 4,8 tỷ đồng xuống còn dưới 1 tỷ đồng.

Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí MHC lỗ sau thuế gần 35 tỷ đồng – trong khi quý 4/2020 có lãi hơn 13 tỷ đồng.

Công ty cho biết nguyên nhân lỗ trong kỳ do chi phí hoạt động tài chính tăng cao so với cùng kỳ, chủ yếu phát sinh từ hoạt động đầu tư tài chính, kinh doanh chứng khoán.

Lũy kế trong năm 2021, MHC ghi nhận doanh thu tăng 5% lên 23,9 tỷ đồng. Nhờ lãi lớn trong quý 1 nên mặc dù lỗ trong 6 tháng cuối năm thì MHC vẫn lãi sau thuế 48,8 tỷ đồng – khả quan hơn kết quả lỗ 1,2 tỷ đồng của năm 2020.

Năm 2021, MHC đặt mục tiêu đạt 500 tỷ đồng doanh thu và 100 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, kết thúc năm tài chính, Công ty chỉ hoàn thành chưa tới 5% kế hoạch doanh thu và 61% kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới 31/12/2021, MHC đang nắm giữ 300 tỷ đồng trái phiếu CTCP Đầu tư nước sạch và môi trường Eco&More; 105,4 tỷ đồng cổ phiếu của Tổng CTCP tư vấn thiết kế giao thông vận tại – CTCP; 96,9 tỷ đồng cổ phiếu của Tổng Công ty IDICO – CTCP (mã CK: IDC) và đã trích lập dự phòng giảm giá 28,8 tỷ đồng; 61,05 tỷ đồng vào cổ phiếu của CTCP tập đoàn Gelex (mã CK: GEX), đã trích lập dự phòng 1,5 tỷ đồng.