23 Tháng Bảy, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Techcombank tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng năng lực nền tảng và tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ

Ngày 20/6/2020, Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 2020. Đại hội đã thông qua toàn bộ các tờ trình và kế hoạch kinh doanh của Hội đồng Quản trị Techcombank trong năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông Techcombank đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2020 trên tương quan đánh giá tác động của đại dịch Covid-19, theo đó mục tiêu lợi nhuận dự kiến trước thuế (PBT) của ngân hàng là 13.000 tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2019. Ngân hàng đặt mục tiêu tăng tổng tài sản lên 431.483 tỷ đồng (tăng trưởng 12%) và huy động vốn đạt 268.820 tỷ đồng, dư nợ tín dụng là 291.586 tỷ đồng, tăng trưởng 13% so với 2019, trong mức quy định cho phép của Ngân hàng Nhà nước. Đồng thời, ngân hàng lên kế hoạch để đảm bảo giữ tỉ lệ nợ xấu nhóm 3-5 ở mức dưới 3%, ngưỡng đảm bảo an toàn do Ngân hàng Nhà nước quy định.

Các cổ đông Techcombank cũng đồng thuận cao với kế hoạch tiếp tục giữ lại lợi nhuận và đầu tư xây dựng năng lực nền tảng, tạo đà cho tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai. Đây là chiến lược đã tạo nên sự thành công vượt trội cho Techcombank trên hành trình chuyển đổi, đưa Techcombank trở thành ngân hàng đứng đầu về hiệu quả hoạt động (ROA: 2,9%) và trong Top2 ngân hàng dẫn đầu toàn ngành về lợi nhuận năm 2019.

Đại hội đã nhất trí tán thành phương án thực hiện tăng vốn điều lệ năm 2020 lên 35.049 tỷ đồng với việc phát hành hơn 4,7 triệu cổ phiếu ESOP cho Cán bộ nhân viên, theo đúng chủ trương đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông từ các năm trước. Đây là một trong những quyết sách quan trọng vừa góp phần tăng nội lực vừa xây dựng đội ngũ nhân sự gắn kết cùng lộ trình phát triển của Ngân hàng. Trong những năm tới, Ngân hàng kiên định chiến lược xây dựng đội ngũ nhân sự xuất sắc được đào tạo kế thừa từ nội bộ và chiêu mộ từ các tổ chức lớn trên thế giới, để đảm bảo cho lộ trình phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Đại hội cũng thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Techcombank, có hiệu lực từ 01/01/2021, để phù hợp với Luật Chứng khoán 2019 và tình hình thực tế phát triển của Ngân hàng.