3 Tháng Ba, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Sao Ta (FMC): Năm 2021 ước lãi 280 tỷ đồng – cao nhất trong lịch sử 26 năm của công ty

CTCP Thực phẩm Sao Ta (mã CK: FMC) đã công bố kết quả kinh doanh ước thực hiện 2021 – cao nhất trong lịch sử 26 năm hình thành của công ty.

Cụ thể theo số liệu sơ bộ (có hợp nhất công ty thành viên Khang An), kết thúc năm 2021 FMC có sản lượng tôm chế biến đạt 22.790 tấn, tăng 12% so năm 2020. Sản lượng tôm tiêu thụ đạt 18.370 tấn, tăng 7 % so năm 2020. Sản lượng nông sản tiêu thụ đạt 1.590 tấn, bằng 132% so năm 2020.

Doanh số chung ước đạt 213 triệu USD tương đương hơn 4.850 tỷ đồng, bằng 112% so năm 2020. Lợi nhuận ước đạt trên 280 tỷ đồng, tăng trên 15% so năm 2020 – Đây là con số lãi cao nhất trong lịch sử 26 năm hoạt động của công ty.

FMC cho biết năm 2021 là năm nuôi tôm thành công nhất trong lịch sử 10 năm theo đuổi nuôi tôm của Sao Ta, góp phần bù đắp cho mảng chế biến của công ty trong năm vừa qua.