23 Tháng Bảy, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

FSB mang tinh hoa lãnh đạo nước úc cùng diễn giả nổi tiếng thế giới về Việt Nam

Con người là yếu tố cốt lõi tạo nên thành công của mọi công ty, nhất là trong thời đại kinh tế đầy khó khăn do dịch Covid-19. Chính vì vậy, xu hướng “Lãnh đạo tự chủ” hiện đã, đang tạo nên một cơn sốt trên toàn cầu nhờ hiệu quả của nó trong việc điều hành doanh nghiệp và quản lý, củng cố niềm tin, sự tín nhiệm ở mức độ cao nhất của nhân sự.