23 Tháng Sáu, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Gemadept (GMD): Lãi ròng 9 tháng tăng 32% lên 415 tỷ đồng

CTCP Gemadept (GMD) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu thuần 729 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Khấu trừ chi phí, Công ty báo lãi ròng tăng 31% lên gần 127 tỷ đồng.

Theo giải trình, lợi nhuận Công ty tăng chủ yếu nhờ lãi từ công ty liên doanh, liên kết tăng. Tính đến cuối tháng 9/2021, GMD đang sở hữu 19 công ty con và 16 Công ty liên doanh, liên kết.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, GMD ghi nhận doanh thu thuần tăng 14% lên gần 2.168 tỷ đồng. Nhờ lãi thanh lý các khoản đầu tư, doanh thu hoạt động tài chính Công ty cũng tăng 40% lên gần 34 tỷ đồng.

Trong kỳ, GMD tiết giảm đáng kể các khoản chi phí. Khấu trừ, Công ty báo lãi ròng luỹ kế 415 tỷ đồng, tăng 32% so với 9 tháng đầu năm 2020.

Năm nay, theo kịch bản lạc quan, GMD đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 2.800 tỷ đồng và lãi trước thuế đạt 700 tỷ đồng. Sau 9 tháng, GMD đã thực hiện được 77% chỉ tiêu doanh thu và 82% chỉ tiêu lãi trước thuế.