14 Tháng Bảy, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) báo lãi quý 3 tăng 61% lên 56 tỷ đồng, vượt 9% mục tiêu lợi nhuận cả năm sau 9 tháng

Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) đã công bố BCTC quý 3 và 9 tháng đầu năm 2021 với các chỉ tiêu đều tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu hoạt động đạt 226 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chiếm phần lớn là doanh thu môi giới với 96 tỷ đồng, tăng gấp gần 3 lần so với quý 3/2020. Ngoài ra lãi từ cho vay và phải thu ghi nhận tăng 69% lên mức 92 tỷ đồng.

Mảng tự doanh lại tăng trưởng âm trong quý vừa qua, cụ thể công ty ghi nhận lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt khoảng 3 tỷ đồng, giảm 46% cùng kỳ năm trước. Lãi từ khoản đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn (HTM) đạt hơn 33 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ. 

Khấu trừ các chi phí, KBSV báo lãi sau thuế đạt 56 tỷ đồng, tăng 61% so với quý 3/2020.