13 Tháng Sáu, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Thủy điện sông Ba Hạ (SBH) lãi trước thuế 500 tỷ đồng năm 2021, vượt 111% kế hoạch

CTCP Thủy điện sông Ba Hạ (mã chứng khoán SBH) công bố báo cáo tài chính quý 4/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 508 tỷ đồng, tăng trưởng 7,9% so với cùng kỳ. Tuy vậy chi phí vốn lại thấp hơn nhiều, giảm 22,7% so với cùng kỳ, dẫn đến lợi nhuận gộp đạt hơn 370 tỷ đồng, tăng 26,5% so với quý 4/2020.

Trong quý doanh thu tài chính đạt 11,7 tỷ đồng, giảm 6,5 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tuy nhiên chi phí quản lý doanh nghiệp lại giảm được hơn 12 tỷ đồng, xuống còn 20,6 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế thu được đạt hơn 340 tỷ đồng, tăng 30,6% so với số lãi 260 tỷ đồng đạt được quý 4/2020.