13 Tháng Tư, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 21/7

Tin doanh nghiệp

FPT – CTCP FPT – 6 tháng đầu năm 2021, FPT ghi nhận doanh thu 16.228 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.936 tỷ đồng, lần lượt tăng 19,2% và 20,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

KDC – CTCP Tập đoàn KIDO – Quý II/2021 doanh thu thuần đạt 2.576,14 tỷ đồng, tăng 32,8%; lợi nhuận sau thuế đạt 215,98 tỷ đồng, tăng 153% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, KIDO ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.898 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 351 tỷ đồng, tăng mạnh 163% so với cùng kỳ năm trước.

DHG – CTCP Dược Hậu Giang – Kết thúc quý II/2021, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 948 tỷ đồng, tăng trưởng 15,5% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 223 tỷ đồng và 201 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 8,9% và 8%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.965 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 404 tỷ đồng, tăng trưởng 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

TEG – CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành – Thông báo góp vốn 90 tỷ đồng thành lập Công ty TNHH ONSEN Hội Vân, tương ứng tỷ lệ sở hữu 60%/vốn Công ty mới.

VIX – CTCP Chứng khoán VIX – Đã công bố Báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu đạt 356 tỷ đồng, gấp 2,1 lần cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế gần 108 tỷ đồng, tăng 52%. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu của VIX đạt 867 tỷ đồng, gấp 3,3 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 427 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ là hơn 46 tỷ đồng.

HVX – CTCP Xi măng Vicem Hải Vân – Ngày 05/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 06/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 2%, thanh toán bắt đầu từ ngày 03/9/2021.

HBC – CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình – Đã thông qua việc triển khai phát hành hơn 11,54 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 theo tỷ lệ 5% (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).

SSB – Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – SeaBank – Ngày 23/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 26/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100 : 9,1206 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 9,1206 cổ phiếu mới), tương đương SSB sẽ phát hành thêm hơn 110,2 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

APS – CTCP Chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương – Ngày 23/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền phát hành 39 triệu cổ phiếu chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, ngày đăng ký cuối cùng là 26/7. Theo đó, cổ phiếu phát hành thêm theo tỷ lệ 1 : 1 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

NDN – CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng – Ngày 28/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 29/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 08/9/2021 và cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1,5 cổ phiếu mới), tương đương NDN sẽ phát hành thêm hơn 9,34 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

TCB – NH TMCP Techcombank – Bà Hồ Thủy Anh, con gái Chủ tịch HĐQT Hồ Hùng Anh, đã mua thỏa thuận 22,47 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,64%) từ ngày 12/7 đến 16/7. Trước giao dịch này, bà Thủy Anh không nắm giữ cổ phiếu TCB.

GEX – Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam – Gelex – Vietnam Enterprise Investments Ltd, cổ đông trong nhóm cổ đông lớn nước ngoài đã mua vào 500.000 cổ phiếu GEX trong ngày 19/7. Qua đó, nâng sở hữu chung của cả nhóm lên hơn 29,46 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,03%.

HAH – CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An – CTCP Đại lý Cánh Đồng Xanh, cổ đông, tổ chức có liên quan ông Trần Quang Tiến – Thành viên HĐQT đã bán hơn 155.000 cổ phiếu HAH từ ngày 17/6 đến 16/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại HAH xuống còn hơn 403.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,83%.

DXG – CTCP Tập đoàn Đất Xanh – Hanoi Investments Holdings Ltd, thuộc nhóm quỹ Dragon Capital quản lý, cổ đông lớn đã mua vào 2 triệu cổ phiếu DXG trong ngày 19/7. Qua đó, nâng sở hữu của cả nhóm lên hơn 88,19 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 17,01%.

PVI – CTCP PVI – Funderburk Lighthouse Ltd, cổ đông lớn chỉ bán được hơn 122.000 cổ phiếu PVI trong tổng số 2 triệu cổ phiếu PVI đăng ký bán từ ngày 18/6 đến 16/7. Sau giao dịch, cổ đông trên vẫn còn nắm giữ gần 27 triệu cổ phiếu PVI, tỷ lệ 12,08%.

TEG – CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành – CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), cổ đông lớn đã bán ra 1 triệu cổ phiếu TEG trong ngày 13/7. Sau giao dịch, SHS đã giảm sở hữu tại TEG xuống còn 1,2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,71%.

LMC – CTCP Khoáng sản Latca – Bà Mai Thị Thu Hà đã trở thành cổ đông lớn kể từ ngày 15/7 sau khi mua vào 100.000 cổ phiếu (tỷ lệ 6,67%). Trước giao dịch, bà Hà không nắm giữ cổ phiếu LMC.

HTT – CTCP Thương mại Hà Tây – Cổ đông lớn Lưu Quang Hưng đã mua 760.000 cổ phiếu vào ngày 9/7, nâng số lượng nắm giữ lên 3,26 triệu đơn vị tương ứng 16,33% vốn.

DXD – CTCP Đầu tư và Xây dựng – VVMI – Bà Nguyễn Ngọc Tú đã mua 104.047 cổ phiếu, nâng số lượng nắm giữ lên 107.547 đơn vị (tỷ lệ 10,55%). Ngày diễn ra thay đổi và trở thành cổ đông lớn của bà Tú là 13/7.

PCG – CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị  – Enn Energy Holdings Limited đã bán ra toàn bộ gần 7,4 triệu cp PCG đang nắm giữ. Giao dịch này đã được diễn ra từ ngày 24/06 đến 13/07.

Ở chiều ngược lại, Giám đốc của Công ty là ông Zhu Zhilin đã mua vào thành công 4,7 triệu cp từ ngày 05/07-12/07.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VCP – CTCP Đầu tư Xây dựng và Năng lượng VCP – Qũy đầu tư cơ hội PVI đăng ký bán toàn bộ 7 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 9,3%) từ ngày 22/7 đến 20/8 theo phương thức thỏa thuận. Ông Trịnh Quốc Bình là Ủy viên HĐQT tại VCP và Tổng Giám đốc tại quỹ thực hiện giao dịch.