22 Tháng Sáu, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Vitaco (VTO) báo lãi quý 4 cao gấp 2,6 lần cùng kỳ nhờ thanh lý tài sản cố định

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO (mã CK: VTO) đã công bố BCTC quý 4/2021 với doanh thu sụt giảm nhưng lợi nhuận lại tăng cao so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần đạt 200,6 tỷ đồng giảm 33,2% so với cùng kỳ năm ngoái, giá vốn hàng bán giảm ở mức thấp hơn của doanh thu với 25,9% nên lợi nhuận gộp đạt 33,14 tỷ đồng giảm 55,6% so với quý 4/2020.

Doanh thu tài chính tăng 24,2% lên hơn 4,3 tỷ đồng trong khi các khoản chi phí phát sinh trong kỳ đều sụt giảm đáng kể. Đáng chú ý trong kỳ công ty ghi nhận khoản lãi từ hoạt động khác lên tới 98,5 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 413 triệu đồng cùng kỳ năm ngoái. Khoản lợi nhuận này tăng cao chủ yếu trong kỳ công ty có khoản thu 93,3 tỷ đồng từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định.

Kết quả Vitaco lãi sau thuế 90,2 tỷ đồng cao gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái.