26 Tháng Năm, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Hà Tiên 1 (HT1): Quý 3 lỗ 20 tỷ đồng do sản lượng tiêu thụ xi măng giảm mạnh

CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (mã CK: HT1) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu sụt giảm mạnh và báo lỗ gần 20 tỷ đồng.

Cụ thể riêng quý 3/2021, doanh thu thuần đạt 1.039 tỷ đồng giảm 48% so với cùng kỳ. Sau khi trừ giá vốn HT1 lãi gộp hơn 46 tỷ đồng giảm mạnh so với con số 334 tỷ đồng của quý 3/2020.

Trong kỳ doanh thu tài chính tăng mạnh từ nửa tỷ đồng lên 5,7 tỷ đồng. Chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí QLDN đều giảm đáng kể. 

Tuy nhiên do lãi gộp thấp cộng với khoản lỗ khác 7,6 tỷ đồng nên kết quả LNST âm gần 20 tỷ đồng, trong khi quý 3/2020 LNST của HT1 đạt 148 tỷ đồng.

Đây cũng là quý đầu tiên thua lỗ của Hà Tiên 1 trong vòng 7 năm qua.