26 Tháng Năm, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Tập đoàn Đất Xanh đẩy mạnh phát triển các quỹ đất khủng, mục tiêu lợi nhuận bứt phá năm 2021

Chia cổ phiếu thưởng 15% cho cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã CP: DXG), vừa có quyết nghị thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu – cổ phiếu thưởng.

Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng 15% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành của công ty, tương đương với khoảng 77,7 triệu cổ phiếu. Nguồn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020.

Tỷ lệ thực hiện quyền 100:15, tức là mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ được hưởng 1 quyền nhận cổ phiếu mới phát hành và cứ 100 quyền sẽ được nhận 15 cổ phần mới phát hành thêm. Thời gian thực hiện trong quý 3/2021 sau khi có thông báo nhận đủ tài liệu phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Đại diện Đất Xanh cho biết, với diễn biến tích cực của cổ phiếu, thị giá DXG đã tăng hơn 56% kể từ đầu năm 2021 đến nay, thanh khoản mỗi phiên tốt hơn với khối lượng trung bình 24 triệu cổ phiếu được khớp, tiềm năng tăng giá cao trong thời gian tới thì việc chia cổ phiếu thưởng sẽ mang lại giá trị rất lớn cho cổ đông.

Bên cạnh đó, quyết nghị cũng thông qua một số nội dung quan trọng trong việc phát hành cổ phiếu ESOP năm 2021. Cụ thể, Đất Xanh sẽ phát hành 7 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Đây là hình thức mà nhiều doanh nghiệp đang áp dụng nhằm khuyến khích và tạo động lực để nhân viên phát huy năng lực và gắn bó với quá trình xây dựng phát triển doanh nghiệp. 

Thời hạn chuyển nhượng cổ phiếu ESOP 2 năm kể từ thời điểm phát hành, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 70 tỷ đồng. Trong trường hợp người lao động nghỉ việc trước khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng 2 năm, thời hạn áp dụng với người được mua trong trường hợp này là 4 năm. 

Huy động vốn, đẩy mạnh mở rộng quỹ đất vị trí đẹp, pháp lý rõ ràng

Đối với phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, trong tờ trình đại hội cổ đông mới đây, Đất Xanh dự kiến sẽ phát hành 200 triệu cổ phiếu, tương đương với 38,59% số lượng cổ phiếu đang lưu hành nhằm huy động vốn, phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty.

Đối tượng phát hành là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính mạnh mẽ. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và nguyên tắc phân phối cổ phiếu cho nhà đầu tư sao cho đảm bảo quy định pháp luật và đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông.

Giá phát hành dự kiến uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá phát hành cụ thể tại thời điểm phát hành. Nguyên tắc giá phát hành được xác định là giá đã chiết khấu 10 – 15% bình quân giá đóng cửa cổ phiếu DXG trong 20 ngày giao dịch gần nhất trước thời điểm Hội đồng quản trị quyết định mức giá phát hành cụ thể nhưng không được thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu. 

Phương án phát hành riêng lẻ sẽ được tiến hành sau khi thực hiện xong phương án chia cổ phiếu thưởng 15%, do đó, mức giá phát hành sẽ được dựa theo giá sau khi chia thưởng, nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi cho các cổ đông trong và ngoài nước.

Đặt việc mở rộng quỹ đất là chiến lược xuyên suốt, DXG sẽ đẩy mạnh mở rộng quỹ đất, trong đó ưu tiên những dự án bất động sản vị trí đẹp, mặt bằng hoàn chỉnh, pháp lý hoàn thiện nhằm chuẩn bị cho chiến lược phát triển giai đoạn 2021 – 2030 của tập đoàn. 

Hiện, tập đoàn đang đàm phán để nhận chuyển nhượng 2 quỹ đất có vị trí rất tiềm năng, phù hợp phát triển đô thị với tổng diện tích khoảng 1.050 ha. Tổng giá trị đầu tư của hai dự án này là hơn 20.000 tỷ đồng.

Năm 2021, Đất Xanh đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 9.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.350 tỷ đồng, tăng lần lượt 311% và 372% so với năm 2020.