26 Tháng Năm, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Bao nhiêu tài khoản bạn cần để quản lý tài chính cá nhân tốt nhất?

Chuyên gia tiền tệ Sahirenys Pierce, người đã tạo ra “High-5 Banking Method” (Phương pháp 5 tài khoản) hướng dẫn bạn cách dễ dàng để quản lý tài chính và xây dựng sự giàu có.

Phương pháp 5 tài khoản là gì?