26 Tháng Năm, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Con trai ông Trần Đình Long đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu HPG, quyền phủ quyết của Tập đoàn sẽ trong tay gia đình Chủ tịch

Tập đoàn Hoà Phát vừa công bố giao dịch của cổ đông nội bộ. Theo đó, ông Trần Vũ Minh, con trai ông Trần Đình Long, Chủ tịch tập đoàn đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu từ ngày 21/05/2021 đến ngày 18/6/2021.

Trước khi giao dịch, ông Minh đang nắm giữ 48 triệu cổ phiếu HPG, sau giao dịch, ông Minh sẽ nắm giữ 53 triệu cổ phiếu HPG, tỷ lệ 1,6%.

Với giá giao dịch hiện tại 63.200 đồng/cp, để mua hết số lượng đăng ký ông Minh sẽ phải bỏ ra 316 tỷ đồng.

Như vậy giao dịch, gia đình ông Trần Đình Long sẽ nắm giữ 1.161.620.000 cổ phiếu HPG, tỷ lệ 35,06% cổ phần HPG.

Trong đó, ông Trần Đình Long nắm giữ 864.000.000 cổ phiếu, tỷ lệ 26,08%; vợ ông Long bà Vũ Thị Hiền nắm giữ 243.060.000 cổ phiếu, tỷ lệ 7,34%, Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Đại Phong do ông Trần Vũ Minh làm Giám đốc nắm giữ 1.560.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,05%.

Trước đó tại ĐHCĐ, HĐQT đã xin ý kiến cổ đông về việc gia đình ông Trần Đình Long tăng sở hữu tại tập đoàn Hoà Phát mà không phải chào mua công khai.

“Bản thân tôi đã cam kết sẽ không bán cổ phiếu HPG. Thực tế đã chứng minh, tôi không phải nhắc lại nhiều nữa. Ngoài ra tôi và gia đình tôi cũng mong muốn tăng sở hữu ở Hòa Phát. Các cổ đông nhỏ lẻ rất sợ chủ doanh nghiệp bán cổ phần đi, tôi không những không bán mà còn muốn mua thêm“, ông Long nói, đồng thời cho biết hàng năm ông được nhận một số tiền cổ tức từ Hòa Phát và do vậy có nguồn vốn để mua cổ phiếu HPG.