15 Tháng Bảy, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Kasati (KST) chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 100%

Ngày 24/1 tới đây CTCP KASATI (mã chứng khoán KST) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 1:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1 cổ phiếu mới. Dự kiến sau phát hành Kasati sẽ tăng vốn điều lệ lên gấp đôi.

Kasati tiền thân là Xí nghiệp sửa chữa thông tin 2 thành lập năm 1976. Hiện cổ phiếu KST của công ty đang niêm yết trên HNX với tổng cộng 2.996.010 cổ phiếu. Như vậy đợt này Kasati sẽ phát hành gần 3 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 30 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành căn cứ theo BCTC năm 2020 đã kiểm toán với các hạng mục thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

BCTC năm 2020 ghi nhận cả năm 2020 doanh thu Kasati đạt 234 tỷ đồng doanh thu, tăng 26% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế đạt 8,4 tỷ đồng, giảm 13,4% so với cùng kỳ. Tính đến 31/12/2020 Kasati còn hơn 16,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn gần 11,8 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 9,98 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.