15 Tháng Bảy, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

VietBank lãi đột biến từ chứng khoán, nợ xấu tăng 61% trong 9 tháng đầu năm

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank-VBB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020. 

9 tháng đầu năm 2020, thu nhập lãi thuần của ngân hàng sụt giảm mạnh tới 46% so với cùng kỳ, chỉ đạt 487 tỷ đồng. Trong khi đó, các mảng kinh doanh phi tín dụng lại có kết quả tăng trưởng cao. Lãi từ hoạt động dịch vụ đạt 38 tỷ đồng, tăng 70,6% so với cùng kỳ; lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng gần 4 lần đạt 38 tỷ. Đáng chú ý, lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng hơn 4 lần đạt 582 tỷ đồng, mức lãi còn lớn hơn cả thu nhập lãi thuần. 

Theo đó, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng tăng 7,8% đạt 1.270 tỷ đồng. Chi phí hoạt động của VietBank trong 9 tháng tăng 16,7% lên 832 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tăng mạnh 80% lên 66 tỷ. 

Như vậy, lợi nhuận trước thuế 9 tháng của ngân hàng đạt 374 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ. 

Cuối tháng 9, tổng tài sản của VietBank đạt 82.270 tỷ đồng, tăng 19,4% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 4,3% đạt 42.664 tỷ đồng. Ngân hàng còn tăng mạnh đầu tư vào chứng khoán của Chính phủ, chính quyền địa phương (chủ yếu là trái phiếu). Tiền gửi khách hàng tăng 22,8% đạt 60.695 tỷ đồng. 

Nợ xấu của ngân hàng ở mức 867 tỷ đồng, tăng 61% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay theo đó tăng từ 1,32% lên 2,03%. Ngân hàng hiện không còn nợ xấu tại VAMC.