15 Tháng Bảy, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

TPHCM xin cơ chế rút ngắn thời gian tính tiền sử dụng đất từ 3 năm xuống 10 ngày

Hội đồng thẩm định giá đất thành phố Hồ Chí Minh tại Thông báo số 139/TB-HĐTĐGĐ ngày 12/10/2021 “Thống nhất chủ trương báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh dự thảo Công văn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận Uỷ ban nhân dân thành

Trên cơ sở đó Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành hệ số điều chỉnh giá đất, để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với tất cả các khu đất, thửa đất (không phân biệt giá trị tính theo Bảng giá đất trên 30 tỷ đồng hay dưới 30 tỷ đồng), thay vì phải thực hiện thuê đơn vị tư vấn để xác định giá đất cụ thể theo các phương pháp thẩm định giá”.

Đây là mong mỏi bấy lâu nay của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp bất động sản và cũng là một trong các nhiệm vụ hàng đầu mà Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh đã kiên trì đeo đuổi kiến nghị trong 15 năm qua.

Nếu được Chính phủ chấp thuận cho phép thực hiện thì đây là sự thay đổi phương thức định giá đất có tính “đột phá” khi được phép áp dụng “phương pháp điều chỉnh giá đất” để xác định “giá đất cụ thể” để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với tất cả các dự án bất động sản, dự án nhà ở thương mại, chứ không chỉ áp dụng “phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất” đối với các khu đất, thửa đất có giá trị dưới 30 tỷ đồng (theo bảng giá đất) và sẽ thực sự kéo giảm thời gian làm thủ tục hành chính để xác định giá đất, thẩm định giá đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất dự án theo các phương pháp định giá đất, chủ yếu là “phương pháp thặng dư” hiện nay từ trên dưới 03 năm (thậm chí lâu hơn) xuống chỉ còn khoảng 10-15 ngày làm việc.

Theo Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA), việc áp dụng “phương pháp điều chỉnh giá đất” để xác định “giá đất cụ thể” vừa tăng cường thêm trách nhiệm và tính chủ động của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; vừa có căn cứ định lượng giúp đơn giản hoá, rút ngắn thời gian làm thủ tục hành chính, giúp cho môi trường đầu tư tăng thêm tính minh bạch, thông thoáng; vừa loại trừ được cơ chế “xin – cho”, nhũng nhiễu, tiêu cực; vừa bảo vệ, tránh cho cán bộ công chức có thể “bị vướng rủi ro trong thi hành công vụ” khi thực hiện công tác định giá đất, thẩm định giá đất dự án; nhà đầu tư thì có thể dự đoán được số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để tính tổng mức đầu tư, có thể đánh giá được tính khả thi/không khả thi của dự án đầu tư để quyết định đầu tư hoặc chưa/không đầu tư.

Hiệp hội cũng cho biết hiện có một số “bất cập, vướng mắc” trong thu thập thông tin thị trường để định giá đất: Điểm c và điểm d Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định “Thông tin về giá đất của thửa đất so sánh được thu thập từ các nguồn sau đây: Giá đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất; Giá đất thị trường trong cơ sở dữ liệu về đất đai; Giá đất giao dịch thành công trên sàn giao dịch bất động sản; Giá đất đã giao dịch thành công trên thị trường do người chuyển nhượng hoặc người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất cung cấp thông qua phỏng vấn trực tiếp. Giao dịch thành công là giao dịch mà bên nhận chuyển nhượng đã thanh toán cho bên chuyển nhượng theo thỏa thuận và đã nhận quyền sử dụng đất; 

Cùng với đó, khi khảo sát, thu thập thông tin về giá đất ưu tiên lựa chọn các thông tin về giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất, giá đất giao dịch thành công trên sàn giao dịch bất động sản, giá đất thị trường trong cơ sở dữ liệu về đất đai, các thông tin phát sinh gần nhất với thời điểm định giá đất và tại khu vực định giá đất.

“Nhưng trên thực tế, lại gần như không thể có các nguồn thông tin xác thực nên không thể thực hiện được các quy định trên đây, vì có nhiều “thông tin giả”, do thị trường bất động sản nước ta chưa thật sự minh bạch”, HoREA khẳng định.