15 Tháng Bảy, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

VietinBank thanh toán cổ tức tiền mặt sớm hơn dự kiến

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank – CTG) vừa thông báo về việc điều chỉnh thời gian thanh toán cổ tức tiền mặt.

Cụ thể, HĐQT VietinBank đã phê duyệt điều chỉnh thời gian thanh toán cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt từ ngày 21/1/2021 về ngày 30/12/2020.

Theo thông báo trước đó, ngân hàng sẽ chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 5% cho cổ đông, tương đương với quy mô hơn 1.800 tỷ đồng. Danh sách cổ đông đã được chốt vào ngày 18/12/2020.

Bên cạnh việc chia cổ tức tiền mặt, ngân hàng cũng đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 28,7899%. Theo đó, vốn điều lệ của VietinBank sẽ tăng từ 37.234 tỷ đồng lên 47.953 tỷ đồng. 

Ngân hàng cho biết, số vốn tăng thêm sẽ được dùng toàn bộ để phục vụ kinh doanh, dự kiến vào một số lĩnh vực như đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, phát triển dịch vụ; mở rộng hoạt động tín dụng, đầu tư; mở rộng mạng lưới hoạt động.