15 Tháng Bảy, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Ai cũng nghĩ ‘Thu nhập – Chi tiêu = Tiền tiết kiệm’ là đúng, nhưng công thức tiết kiệm thực tế nhất là như thế này mới phải

Muốn tiết kiệm tiền hiệu quả thì bạn phải đặt mục tiêu rõ ràng, mục tiêu càng rõ ràng thì cơ hội đạt được số tiền tiết kiệm mong muốn càng cao. Viết ra một con số cụ thể, chẳng hạn như tiết kiệm 64.000 USD trong 3 năm, tiết kiệm 12.000 USD mỗi năm… Bạn nên viết mục tiêu ở nơi thường để mắt tới, để nhắc nhở bản thân đừng bao giờ bỏ cuộc giữa chừng.

Tất nhiên, khả năng và hoàn cảnh của mỗi người khác nhau nên mục tiêu bạn đặt ra phải phù hợp với bản thân. Trừ khi bạn có một quyết tâm vững vàng thì đặt cho mình mục tiêu xa vời với hiện thực một tí cũng chẳng sao.

Phương pháp quản lý tài chính thực tế nhất là gì?

Sau khi đặt ra mục tiêu, bạn phải lấy mục tiêu đó là động lực hàng đầu để tiết kiệm tiền. Hãy thay đổi phương pháp tiết kiệm truyền thống thành phương pháp tiết kiệm thực tế hơn dưới đây:

Cách người bình thường tiết kiệm tiền thường là: Thu nhập – Chi tiêu = Tiền tiết kiệm

Và phương pháp tiết kiệm mới mà ta nên thử là: Thu nhập – Tiền tiết kiệm = Chi tiêu

Phương pháp quản lý tài chính này chủ yếu lấy mục tiêu tiết kiệm làm chủ đạo, chứ không chỉ là tiết kiệm được bao nhiêu thì đó là bấy nhiêu tiền. Phương pháp mới này có tác dụng rất lớn đối với việc hoàn thành mục tiêu hoặc tích lũy của cải. 

Nếu bạn là người có khả năng tự chủ thấp, bạn có thể áp dụng thêm một số kế hoạch tiết kiệm, hoặc hàng tháng có thể tham gia đầu tư rủi ro thấp… đừng quên ngày bắt đầu đầu tư hay đóng quỹ tốt nhất là ngày đầu tiên sau khi nhận được lương.