15 Tháng Bảy, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

HCM, GEX, G36, DXG, APH, HNA, SNC, PEC, TCO: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HCM): Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, Trưởng Ban kiểm soát, đã bán 100.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 250.000 cp. Giao dịch thực hiện ngày 9/7/2021.

Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam (GEX): Amersham Industries Limited đã mua 2 triệu cp; Norges Bank đã mua 500.000 cp, nâng lượng sở hữu cả nhóm gồm 4 quỹ liên quan từ 21.969.000 cp (tỷ lệ 4,4996%) lên 24.469.000 (tỷ lệ 5,0116%) và trở thành nhóm cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 13/7/2021.

Tổng công ty 36 – CTCP (G36): Ông Nguyễn Đăng Hùng đã bán toàn bộ 1.643.555 cp (tỷ lệ 1,62%). Giao dịch thực hiện từ 7/6 đến 6/7/2021.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG): ông Hà Đức Hiếu, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký mua 300.000 cp. Trước giao dịch ông Hiếu sở hữu 1.038.508 cp (tỷ lệ 0,2%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/7 đến 13/8/2021.

CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (APH): Ông Phạm Đỗ Huy Cường, Phó Tổng giám đốc, đăng ký bán 400.000 cp trong tổng số 500.000 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/7 đến 13/8/2021.Bà Nguyễn Thị Tiện, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán 7 triệu cp trong tổng số 7,1 triệu cp (tỷ lệ 3,51%) đang sở hữu.

Trong khi đó ông Phạm Ánh Dương, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 5,2 triệu cổ phiếu. Trước giao dịch ông Dương sở hữu 4,3 triệu cổ phiếu. Ông Đinh Xuân Cường, Phó chủ tịch, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 600.000 cổ phiếu. Trước giao dịch ông Cường sở hữu 2.000.000 cổ phiếu.

CTCP Thủy đện Hủa Na (HNA): Ông Trịnh Bảo ngọc, Giám đốc, đăng ký bán 2.120.000 cp trong tổng số 2.427.600 cp (tỷ lệ 1,03%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/7 đến 6/8/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu HNA, bà Trần Thị Thu Hà, Trưởng BKS, đã bán 200.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 41.625 cp. Giao dịch thực hiện ngày 6/7/2021.

CTCP XNK Thủy sản Năm Căn (SNC): Ông Trần Thiện, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 170.000 cp (tỷ lệ 3,4%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 13/7 đến 6/8/3021.

CTCP cơ khí điện lực (PEC): Ông Nguyễn Tiến Đạt, nhà đầu tư, đã mua 186.934 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 543.766 cp (tỷ lệ 17,45%). Giao dịch thực hiện ngày 2/7/2021.

CTCP Vận tải đa phương thức Duyên Hải (TCO): Bà Lê Hồng Ngọc, nhà đầu tư, đã bán 529.700 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 370.940 cp. Giao dịch thực hiện ngày 9/7/2021.