13 Tháng Tư, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Việt Nam cần 900.000 tỷ đồng để đầu tư cho mạng lưới đường bộ

Quy hoạch sẽ tập trung kêu gọi mọi nguồn lực đầu tư cho kết cấu hạ tầng giao thông, phấn đấu đạt 3,5-4,5% GDP mỗi năm.

Sau khi được đầu tư, đường bộ sẽ đảm nhận gần 63% thị phần vận chuyển hàng hóa và hơn 90% thị phần vận chuyển hàng khách.

Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được phê duyệt, Việt Nam cần 900.000 tỷ đồng để đầu tư xây dựng thêm 41 tuyến cao tốc với tổng chiều dài 9.014km, 172 tuyến đường quốc lộ với chiều dài khoảng 29.795 km và khoảng 3.034 km đường bộ ven biển đi qua 28 tỉnh, thành phố vào 2050.