17 Tháng Tư, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Ghi nhận lãi từ chuyển nhượng dự án Apatit Lào Cai, Thaiholdings đạt 110 tỷ đồng LNTT trong quý 3

CTCP Thaiholdings (THD) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 với doanh thu tăng gấp hơn 4 lần từ 686 tỷ lên 2.943 tỷ đồng. Lãi gộp tăng từ 67 tỷ lên 147 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng mạnh lên 230 tỷ đồng thời doanh thu tài chính cũng tăng lên 41 tỷ đồng. Trừ đi các chi phí khác, THD lỗ thuần gần 70 tỷ từ hoạt động kinh doanh. Nhờ có 180 tỷ đồng lợi nhuận khác – chủ yếu là khoản lãi từ chuyển nhượng dự án Apatit Lào Cai – lãi trước thuế quý 3 của vẫn tăng hơn gấp rưỡi từ 70 tỷ lên 110 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 77,6 tỷ đồng, tăng 34% so với kết quả 57,9 tỷ đồng của cùng kỳ. Nguyên nhân là do kết quả của các công ty con tăng dẫn đến kết quả hợp nhất tăng. Với riêng công ty mẹ, LNST tăng gấp 3 từ 31,8 tỷ lên 98,4 tỷ do hoạt động thương mại tăng cùng với sự đóng góp của hoạt động tài chính.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Thaiholdings đạt doanh thu 6.028 tỷ đồng và lãi trước thuế 661 tỷ đồng – tăng đáng kể so với kết quả tương ứng của cùng kỳ là 1.155 tỷ và 87 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế đạt 475 tỷ đồng và phần thuộc về cổ đông công ty mẹ là 390 tỷ đồng.