17 Tháng Tư, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Nhiệt Điện Phú Mỹ áp dụng ứng dụng base trong chuyển đổi số doanh nghiệp

Năm 2021, với chủ đề về chuyển đổi số do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, đơn vị hạch toán phụ thuộc của EVNGENCO3, đã kết hợp công nghệ số và mô hình quản trị phù hợp với quá trình ứng dụng công nghệ kỹ thuật số vào hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, nhằm tăng hiệu quả hoạt động, đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa chi phí…