13 Tháng Tư, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Quỹ ngoại nào đang đẩy mạnh rút vốn khỏi Diamond ETF?

Báo cáo mới đây của Pyn Eltie Fund cho biết, quỹ ngoại này còn nắm giữ chứng chỉ quỹ Diamond ETF với tỷ trọng 2,9%, tương ứng 20,5 triệu Euro. Tính theo giá đóng cửa ngày 31/8, ước tính Pyn Elite Fund nắm giữ khoảng 22 triệu chứng chỉ quỹ Diamond ETF vào cuối tháng 8.