15 Tháng Tư, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Tập đoàn Kido thông qua việc chốt danh sách cổ đông dùng cổ phiếu quỹ chia thưởng tỷ lệ 10%

CTCP Tập đoàn Kido vừa thông qua việc sử dụng nguồn cổ phiếu quỹ để chia thưởng cho cổ đông hiện hữu. Theo đó ngày 1/12/2021 tới đây Kido sẽ tiến hành chốt danh sách cổ đông. Cơ chế chia thưởng, mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận về 1 cổ phiếu mới, tỷ lệ 10%. Thời gian thực hiện chia thưởng trong quý 4/2021 này.

BCTC hợp nhất quý gần đây nhất, quý 3/2021 của Kido ghi nhận, tính đến 30/9/2021 Kido còn 50.992.256 cổ phiếu quỹ, tương ứng giá trị 1.959 tỷ đồng. Giá trị mua vào bình quân khoảng 38.427 đồng/cổ phiếu.

Hiện Kido đang có hơn 279,7 triệu cổ phiếu đang niêm yết. Trừ số cổ phiếu quỹ ra, số cổ phiếu đang lưu hành là hơn 228,7 triệu đơn vị, tương ứng đợt này Kido sẽ dùng gần 22,9 triệu cổ phiếu để chia thưởng cho cổ đông. Giá trị theo mệnh giá 229 tỷ đồng. Giá trị theo giá vốn mua vào cổ phiếu quỹ khoảng 880 tỷ đồng.