15 Tháng Bảy, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Doanh thu tăng cao, Danameco báo lãi lớn trong quý 4

Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco (mã CK: DNM) đã công bố BCTC quý 4/2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần đạt 226 tỷ đồng, tăng 76,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ giá vốn lãi gộp đạt 47,6 tỷ đồng, cao gấp 3,7 lần quý 4/2020.

Trong kỳ, chi phí tài chính tăng thêm hơn 3 tỷ đồng, chi phí bán hàng cũng tăng mạnh từ -4 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng. Nhờ lãi gộp lớn nên kết quả Danameco vẫn lãi sau thuế tới 16,5 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 331 triệu đồng của quý 4/2020 – Đây cũng là con số lãi cao nhất trong 6 quý vừa qua của DNM.

Luỹ kế cả năm 2021, Danameco đạt 547 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 22% so với cùng kỳ. LNST đạt hơn 30 tỷ đồng giảm 19% so với năm 2020.

Được biết năm 2021, DNM đặt mục tiêu doanh thu đạt 370 tỷ đồng, LNST đạt 21,6 tỷ đồng. Như vậy với kế hoạch này kết thúc năm 2021, DNM đã hoàn thành vượt 48% mục tiêu về doanh thu và vượt 39% mục tiêu về LNST.