15 Tháng Bảy, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Cao su Đồng Phú (DPR) báo lãi gộp 91 tỷ đồng sau 8 tháng, hoàn thành gần 22% kế hoạch năm

Mới đây, Cao su Đồng Phú (mã chứng khoán: DPR) đã thông báo kết quả kinh doanh tháng 8 với doanh thu đạt 129 tỷ đồng, gấp 2,2 lần mức bình quân tháng và tăng gần 83% so với tháng 7. Kết quả, DPR báo lợi nhuận gộp hơn 14 tỷ đồng, gấp 4 lần thực hiện trong tháng 7/2021, trong đó lợi nhuận sản xuất kinh doanh cao su đạt hơn 9 tỷ đồng.

Theo ghi nhận của Công ty, sản lượng tiêu thụ tháng 8 đạt 2.224 tấn, tăng 134% so với bình quân tháng và tăng 83% so với tháng trước. Tuy nhiên, giá bán bình quân gần 40 triệu đồng/tấn, giảm 7% so với tháng trước.

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2021, sản lượng tiêu thụ 7.509 tấn mủ cao su, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước đồng thời hoàn thành 58% kế hoạch năm. Trong bối cảnh giá bán bình quân đạt 44 triệu đồng/tấn – tăng 35,5%, doanh thu tiêu thụ cao su, dịch vụ đã đạt 455 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Song, lãi gộp của DPR đạt xấp xỉ 91 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước và mới chỉ thực hiện được 22% kế hoạch năm (420 tỷ đồng)

Sau 8 tháng, số tiền nộp ngân sách nhà nước của DPR đạt 59 tỷ đồng, tăng 88% so với 8 tháng đầu năm 2020.