15 Tháng Bảy, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Fubon ETF bán ròng gần 3.000 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ tháng 8 tới nay

Theo số liệu từ Fubon FTSE Vietnam ETF, từ đầu tháng 11 tới nay, quỹ đã bị rút ròng 21 triệu chứng chỉ quỹ, tương ứng giá trị 13 triệu USD (gần 300 tỷ đồng), kéo dài chuỗi rút vốn liên tiếp từ tháng 8 tới nay.

Tính chung từ tháng 8 tới nay, lượng vốn rút khỏi Fubon FTSE Vietnam ETF lên tới 125 triệu USD (khoảng 2.850 tỷ đồng), qua đó trở thành quỹ ETF bị rút vốn mạnh nhất thị trường trong cùng khoảng thời gian.