23 Tháng Sáu, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Thủy sản Minh Phú (MPC) báo lãi sau thuế 659 tỷ đồng trong năm 2021, giảm nhẹ so với năm trước

CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã chứng khoán MPC) công bố báo cáo tài chính quý 4 và kết quả kinh doanh cả năm 2021 với doanh thu và lợi nhuận đều giảm sút so với cùng kỳ.

Doanh thu cả năm đạt 13.575 tỷ đồng, giảm 5,3% so với năm 2020. Trong khi đó tỷ lệ giảm chi phí vốn cao hơn, đến 9,1% dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 1.945 tỷ đồng, tăng 27,2% so với cùng kỳ.

Trong năm doanh thu tài chính đạt 106 tỷ đồng, giảm 93 tỷ đồng so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính của công ty phần lớn đến từ thu lãi tiền gửi và lãi chênh lệch tỷ giá. BCTC ghi nhận đến cuối năm 2021 tiền và các khoản tương đương tiền của Thủy sản Minh Phú còn 488 tỷ đồng, giảm 632 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó ngoài tiền mặt và tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng (443 tỷ đồng) thì không còn khoản tiền gửi kỳ hạn dưới 3 tháng (833 tỷ đồng) như cùng kỳ. Ngoài ra khoản tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng còn hơn 307 tỷ đồng, giảm 824 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.